• To byl Halloween 2023
     • To byl Halloween 2023

     • Ve středu 25. 10. 2023 se na naší škole konala již tradiční Halloween Party pro žáky a žákyně prvního stupně šternberských základních škol. Kromě nejrůznějších her a soutěží mohly děti nahlédnou do tajů chemické a fyzikální laboratoře, zhlédly krátké divadelní představení o vzniku tradice dlabání dýní, díky moderní technologiím se seznámily s halloweenskými zvyky, zasoutěžily si ve speciálních strašidelných disciplínách.Akce se jako vždy povedla a už teď se všichni těšíme na Halloween 2024.

      PK/AJ

      Do fotoalba byla přidána nová galerie HALLOWEEN PARTY 2023.

    • Studenti gymnázia opět darovali krev, opět pomáhali
     • Studenti gymnázia opět darovali krev, opět pomáhali

     • Dne 23. října 2023 se uskutečnil na Transfuzním oddělení FN Olomouc další hromadný odběr krve.

      Tentokrát se dobrovolného dárcovství krve zúčastnilo 11 studentů.

      Studenti se po příchodu na oddělení krátce zdrželi v evidenci, kde jim bylo přiděleno osobní číslo. Dále absolvovali předodběrové vyšetření z kapky krve, následně vyšetření lékařem a nakonec absolvovali samotný odběr krve (470 ml).  Závěrem čekalo na studenty příjemné posezení v tamní jídelně, kde jim byla nabídnuta káva nebo džus, párky s pečivem, nealkoholické pivo, čokoláda a vitamíny. V kanceláři si pak vyzvedli potřebné doklady, kartičku dárce, malý odznak kapky krve a další benefity související s dárcovstvím krve.

      Je dobré mít na paměti, že krev hraje v medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Pořád ji neumíme uměle vyrobit, ani ničím nahradit. Velká část krve se pak spotřebuje na hematoonkologii, chirurgii, kardiologii, ortopedii a zachraňuje tak lidské životy.

      Všem studentům za tento čin děkujeme a přejeme hodně zdraví a další taková rozhodnutí.

      Mezi dárce krve patřili: Grossová Soňa, Joseph William Collins, Samuel Sova, František Bouzek, Marián Hejníček, Ondřej Komárek, Jakub Němeček, Adam Pavlíček, Kateřina Vomáčková, Kristýna Grégrová a Jan Matoušek

      Světlana Bergerová

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Dárcovství krve - podzim 2023.

    • Srdíčkové dny
     • Srdíčkové dny

     • S radostí zveřejňuji poděkování:

      ...dovolte, abych Vám, studentům i Vašim kolegům poděkovala za pomoc vážně nemocným dětem v rámci Srdíčkových dnů. Vaší pomoci si skutečně nesmírně vážíme.  V příloze Vám zasílám děkovný certifikát s vybranou částku v rámci podzimních Srdíčkových dnů, moc vám všem za ni děkujeme.

      Přeji Vám hodně klidu a pohody a srdečně zdravím.   

      MgA. Maria Křepelková
      ředitelka

      Život dětem, o.p.s.

    • Osvětim
     • Osvětim

     • V pátek 22. září jsme měli možnost navštívit důležitou část naší i světové historie, a tím byl koncentrační a vyhlazovací tábor Auswitz Birkenau. Období druhé světové války a holocaustu ovlivnilo naši zemi hrozivým způsobem a je důležité, aby každý věděl, co se vlastně dělo. Exkurze není příjemná, ale každý by měl Osvětim alespoň jednou za život navštívit a nahlédnout do této části historie. V průběhu prohlídky se nám věnovaly průvodkyně, které nám události z doby holocaustu pomohly lépe pochopit.

      studentka VII.A. Eva Krejčová

    • Exkurze Archív Olomouc
     • Exkurze Archív Olomouc

     • Ve středu 20. září navštívili studenti semináře dějepisu z 3. A a z VII. A Okresní archív v Olomouci. Zde se studenti díky výkladu pracovníka archívu dr. Miroslavu Koudelovi seznámili s fungováním archívu, viděli nejcennější písemné prameny města Šternberka z 13. století i cennou kroniku našeho gymnázia z roku 1935. Podívali se také na to, jak se písemné prameny v archívu ukládají. Cestou přes město se seminaristé zastavili u některých památek, ke kterým si připravili krátké referáty (např. sloup Nejsvětější Trojice, orloj, projekt Stolpersteine). Závěr exkurze patřil Arcibiskupskému paláci a krátkému posezení na lavičce pana prezidenta Václava Havla na nádvoří univerzitní knihovny.

    • „VŠICHNI NA PALUBU“
     • „VŠICHNI NA PALUBU“

     • Na den 20. 9. 2023 byla na našem gymnáziu svolána valná hromada s pracovním názvem „VŠICHNI NA PALUBU“. Účast potvrdili zástupci z řad politiků, delegátů, psychologů, inženýrů i odborníků z nejrůznějších oblastí. Jejich společným jmenovatelem se pro tento den stal udržitelný rozvoj. (Pozn. svolání valné hromady také v New Yorku je čistě náhodné)

      Těmito zástupci odborníků nebyl nikdo jiný než studenti nižšího gymnázia, kteří byli rozděleni do 7 barevných týmů napříč ročníky a účastnili se projektového dne s environmentální tématikou s podtitulem „VŠICHNI NA PALUBU“, jehož středobodem byl již zmiňovaný udržitelný rozvoj…tedy harmonie mezi planetou, lidmi a prosperitou.         

      Studenti navštívili 7 různých stanovišť, kde uplatnili své výborné znalosti napříč všemi předměty, představili nadání diskutovat, povědomí o cílech udržitelnosti, schopnost argumentovat, nabízet nová řešení problémů…

      Diskutovali o bezpečnosti sociálních sítí, závislostech na nich, hledali jejich klady a zápory, dále se věnovali zdravému životnímu stylu, např. obsahu cukru v potravinách a nápojích. Dalším tématem bylo cestování a s tím související respekt k jiným kulturám a jejich tradicím, problematika nakupování spojená s dopravou přes půl zeměkoule, uhlíková stopa, světelné znečištění. Také debatovali z pozice ochránců přírody a zástupců korporátů o výstavbě nové lanovky nebo hledali původ jejich oblečení, kdo je vlastně jejich krejčí….?

      Studenti měli možnost dozvědět se spoustu nových zajímavostí, vidět se v jiných rolích nebo třeba   poznat nové kamarády.

      Následující den proběhlo vyhodnocení projektu v prostorách atria školy, kde nejvíce oslavovalo družstvo modré, fialové a bílé barvy.

      Velké poděkování patří všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci projektu, ale také Městu Šternberk za finanční podporu.

    • Energetická opatření na Gymnáziu Šternberk
     • Energetická opatření na Gymnáziu Šternberk

     • Díky příspěvku zřizovatele - Olomouckého kraje, bylo možné vyměnit stará, energeticky a bezpečnostně nevyhovující světla ve Sportovní hale Ecce Homo za nová. Po výměně světel bude hala splňovat všechna předepsaná kritéria, ale především by se měla až o 70% snížit spotřeba elektrické energie. Po výměně oken, dveří, zateplení, výměně některých kotlů a výměně většiny světel v budovách školy jde o poslední energetické opatření.

    • Dějepisný seminář
     • Dějepisný seminář

     • Začátek školního roku si studenti maturitního ročníku dějepisného semináře zpříjemnili ve společnosti pana Petra Skyvy, bývalého dlouholetého profesora našeho gymnázia. Ten jim osvěžil nejen základní historické znalosti o místním hradě a klášteře, ale přidal i spoustu zajímavostí o stavbě, rozšiřování a rekonstrukcích budov gymnázia. Jako pamětník zavzpomínal na důležité události let 1968 a 1989 ve Šternberku, své bývalé kolegy, mimo jiné Milana Hořínka a Jana Březinu, a na změny, které následně ovlivnily chod naší školy. Za příjemný zážitek moc děkujeme a doufáme, že i další studenti budou mít možnost poslechnout si jeho vypravování v rámci besedy.

                                                                                                          Pk. dějepisu

    • Zahájení školního roku
     • Zahájení školního roku

     • Slavnostní zahájení školního roku proběhne v pondělí 4. září v 8:00 na nádvoří školy (ve školní hale probíhají opravy). V případě nepříznivého počasí (déšť) zahájí třídy školní rok ve svých kmenových učebnách. Studenty prvních ročníků by v tomto případě z nádvoří (kde budou mít sraz) odvedli jejich třídní učitelé. První školní den se žáci nepřezouvají.
      Přeji krásný a úspěšný školní rok

      Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
    kanakova@gymst.cz,
    mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
    zavadil@gymst.cz,
    mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
    Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
    variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
    https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení