• Digitalizujeme školu
     • Digitalizujeme školu

     • Od letošního roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. Finanční prostředky budou školám sloužit na nákup digitálních učebních pomůcek a menší částka je věnována také prevenci digitální propasti - pro znevýhodněné žáky.

      Od září začínáme učit podle revidovaného školního vzdělávacího programu ECCE HOMO. V tomto ŠVP je zvýšený důraz kladen na výuku moderní Informatiky, zvláště na rozvoj algoritmického myšlení a programování. Pro naplnění těchto cílů jsme zakoupili z prostředků Národního plánu obnovy robotické stavebnice LEGO a mikropočítače BBC micro:bit s příslušenstvím.

      Díky tomuto plánu obnovy také naše škola doplnila své vybavení o další ze senzorů z řady Vernier pro fyziku. Abychom mohli využít zařízení pro individuální práci žáků a měřit v terénu i v laboratoři fyziky, doplnili  jsme nová i stávající čidla o deset mobilních zařízení - notebooků pro žáky.

      Z programu prevence digitální propasti škola doplnila své vybavení o notebooky umožňující využití jako zápůjčku žákům přímo ve škole. Žáci si mohou zapůjčit v případě potřeby zařízení na celý den, využívat ho podle rozvrhu v libovolných předmětech a po ukončení výuky vrátit zpět. Jeden ze zakoupených notebooků jsme dali k dispozici žákům ve foaye školy. Zde ho mohou využít na plnění úkolů do školy během polední přestávky žáci, kteří nemají takové vybavení doma. V neposlední řadě tyto notebooky budou k dispozici k zapůjčení sociálně znevýhodněným žákům, kteří nemají vlastní zařízení, nebo pro případ nařízené distanční výuky. O zápůjčce rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Správcem takto vzniklého mobiliáře přenosných zařízení (nově zakoupená zařízení doplněná o stávající vybavení školy) je zástupce ředitelky  školy, provoz těchto zařízení se řídí stanovenými pravidly.

    • Účast našich výtvarníků na Bienále 2022
     • Účast našich výtvarníků na Bienále 2022

     • Jednou za dva roky se v Olomouci koná Bienále - výtvarná a literární přehlídka žáků a studentů škol a školských zařízení olomouckého regionu. Studenti loňské kvarty získali na této přehlídce čestné uznání za soubor dvoubarevných linorytů. Vernisáž výstavy nejlepších prací se uskuteční 7. 10. v 17 hodin v Galerii Podkroví v Konviktu UP Olomouc. Výstava potrvá do konce října.

    • Přednáška projektu IROP Mechanismy evoluce
     • Přednáška projektu IROP Mechanismy evoluce

     • Dne 29.9.2022 proběhla na naší škole odborná přednáška Mechanismy evoluce v podání RNDr. Petra Nádvorníka, PhD. z katedry Buněčné biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Studenti maturitních seminářů biologie se seznámili s vědeckými poznatky o vzniku a vývoji života na Zemi, s evolučními teoriemi a také se základy populační a evoluční genetiky.

    • Slavnostní imatrikulace prvních ročníků Gymnázia Šternberk, 22. 9. 2022
     • Slavnostní imatrikulace prvních ročníků Gymnázia Šternberk, 22. 9. 2022

     • Jak již je na gymnáziu milou tradicí, uskutečnila se i letos 22. září 2022 slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků. Počasí tomuto přátelskému setkání přálo, proto se letošní ročník mohl konat na krásném nádvoří šternberského hradu.

      Během slavnostního aktu promluvila ke studentům ředitelka školy Mgr. Tamara Kaňáková a také starosta Města Šternberk Ing. Stanislav Orság.

      Noví žáci se podepsali do pamětní knihy města a převzali pamětní imatrikulační list.

      Pomyslného vstupu do života na gymnáziu se zúčastnili nejen samotní studenti a jejich učitelé,  ale i jejich rodiče a prarodiče.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Imatrikulace 22. 9. 2022 1. A.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Imatrikulace 22. 9. 2022 prima A.

    • TALENT OLOMOUCKÉHO KRAJE
     • TALENT OLOMOUCKÉHO KRAJE

     • Ve středu 21. září 2022 proběhlo již tradiční ocenění talentovaných žáků z Olomouckého kraje. Ani naši studenti nižšího gymnázia se letos mezi ostatními školami neztratili. V kategorii sportovní získala třetí místo Johanka Valentová, v kategorii přírodovědné jsme měli dokonce dva zástupce - Tomáše Křižana na 5. místě a Jiřího Zakuťanského na místě druhém.

      Gratulujeme 

      Do fotoalba byla přidána nová galerie TALENT OLOMOUCKÉHO KRAJE.

    • Okresní kolo Středoškolského atletického poháru – úspěch, 3. místo družstva dívek
     • Okresní kolo Středoškolského atletického poháru – úspěch, 3. místo družstva dívek

     • Dne 19.9.2022 se na atletickém stadiónu v Olomouci uskutečnilo okresní kolo Středoškolského atletického poháru za účasti družstev našich dívek a chlapců. Závody probíhaly za velmi nepříznivého počasí (déšť). Přesto se naše družstva v nabité konkurenci neztratila. Velkého úspěchu dosáhlo družstvo dívek, které obsadilo 3. místo. Chlapecké družstvo se umístilo na 4. místo. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a za předvedené výkony. 

      PK TV

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Atletika 19. 9. 2022.

    • Projektový den „Dunaj v kufru“ (15. 9. 2022)
     • Projektový den „Dunaj v kufru“ (15. 9. 2022)

     • Dne 15. 9. 2022 se naše gymnázium stalo místem setkání nejrůznějších expertů, ať už hydrobiologů, vodohospodářů, ekologů, zeměpisců, umělců, delegátů, jejichž společným jmenovatelem se pro tento den stala VODA. Během něj si navzájem předávali své vědomosti, zkušenosti, zážitky; bylo radostí všechno jejich snažení sledovat.
      Těmito experty nebyl nikdo jiný než studenti našeho nižšího gymnázia, kteří byli rozděleni do 7 barevných týmů napříč ročníky a účastnili se projektového dne s environmentální tématikou s podtitulem „Dunaj v kufru“.          

      Studenti navštívili 7 různých stanovišť, kde uplatnili své výborné znalosti napříč všemi předměty: povědomí o národech žijících v povodí Dunaje, počítali rychlost průtoku v korytě řeky, posuzovali míru ohrožení živočichů z důvodu znečištění vodních toků, diskutovali o principech fungování čističky odpadních vod, globálních problémech sucha a nedostatku vody ve světě, zjišťovali obsah vody v potravinách apod. Hledali a dozvěděli se nové zajímavosti, měli také možnost poznat nové kamarády z jiných tříd.

      Jak se jim to povedlo, můžeme posoudit ze společných fotografií - jako nespoutaní umělci vytvořili krásné, vtipné kompozice na téma voda: sněhovou lavinu nebo mořskou pěnu, vlnobití, molekuly H2O, deštník v dešti, rybáře a jeho kapříky.
      Následující den proběhlo vyhodnocení projektu v prostorách atria, kde nejvíce oslavovalo družstvo zelené, žluté a modré barvy.

      Velké poděkování patří všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci projektu, ale také Městu Šternberk a Olomouckému kraji za jejich podporu.

      ​​​​​​​
       

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Vyhodnocení projektového dne 16. 9. 2022.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Projektový den „Dunaj v kufru“ (15. 9. 2022).

    • Úřední hodiny po dobu prázdnin
     • Úřední hodiny po dobu prázdnin

     • Úřední hodiny po dobu prázdnin jsou každé pondělí 9:00 - 11:00. V tuto dobu bude vždy přítomen minimálně jeden člen vedení školy + pracovnice kanceláře.

    • MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022 - podzimní zkušební období
     • MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022 - podzimní zkušební období

     • V souladu s Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších změn určila ředitelka školy dne 1. července 2022  termíny ústních zkoušek společné a profilové části v podzimním zkušebním období na 7. září 2022 od 14:00 hod.

      Písemnou pozvánku dostanou maturanti poštou po 15. srpnu 2022 (až bude stanoven MŠMT i termín opravných diaktických termínů - ty proběhnou na spádových školách před ústními zkouškami)

    • Konečně zelené a voňavé atrium. A snad také nová učebna pod širým nebem
     • Konečně zelené a voňavé atrium. A snad také nová učebna pod širým nebem

     • V průběhu letošního školního roku se zásadně proměnilo atrium u sekce. V předjaří bylo atrium radikálně vyklizeno a navezením kačírku (původní kamenivo z říčního písku) byl vytvořen mírný svah, který byl osázen levandulemi, okrasnými česneky a klematisem pro potažení plůtku u zdi školní budovy. Dominantou prostoru se stává fíkovník, který je nyní vysoký asi 40 cm.
      V následující etapě byla vysázena další část atria, tentokrát byla zvolena okrasná jabloň, aronie
      (černý jeřáb), klokoč, muchovník (indiánská borůvka), kamčatské borůvky, latnaté hortenzie
      a motýlí keř.
      Do prostoru ještě přibude několik mobilních laviček.
      Nyní se paní prof. Jana Husáková se členy předmětových komisí zamýšlí nad tím, jaké zvolit didaktické prvky pro atrium, zvažuje se zakreslení časové přímky, slepých map republiky, Evropy i celého světa na dlažbu nebo na stěny, umístění nástěnných i magnetických tabulí / tak, aby prostor mohl sloužit za pěkných dnů jako zelená, voňavá a svěží učebna pod širým nebem. Počítá se také s tím, že někteří studenti budou chtít za teplých dnů v tomto pěkném prostředí trávit velké přestávky.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Konečně zelené a voňavé atrium. A snad také nová učebna pod širým nebem.

    • Olympiáda dětí a mládeže
     • Olympiáda dětí a mládeže

     • Na konec roku ještě jedna radostná zpráva z Olympiády mládeže. Dívčí výběr Olomouckého kraje dnes ve finále porazil Prahu 2:1 a stal se tak vítězem ODM. V jeho týmu hrála naše terciánka Sofie Pallová a přibalí si tak k dnešnímu vysvědčení ještě zlatou medaili. Gratulujeme.

    • Studenti Gymnázia Šternberk uklízeli přírodu
     • Studenti Gymnázia Šternberk uklízeli přírodu

     • Na návrh studentské rady při Gymnáziu Šternberk proběhl v pondělí 27. 6. 2022  ve spolupráci s Odborem životního prostředí MÚ „Úklid přírody“.

      Všechny třídy se vypravily do různých šternberských lokalit na úklid odpadu.

      Studenti gymnázia uklízeli v následujících lokalitách:

      údolí Na Valech, Kiosk – Zelená budka, podél trati Ecce Homo, břehy Sitky na Světlově, Světlov – Žleb, garáže u nadjezdu, garáže za ulicí Závodní, cyklostezka na Lužice, ul. Uničovská – kolem Marius Pedersen.

      I přes pondělní horké dopoledne se studenti činili a sesbírali celkem 100 pytlů odpadu.

      Studentům i pedagogům patří velké poděkování.

      Věříme, že touto akcí podpořili příjemné životní prostředí ve Šternberku.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Akce "Uklidíme Šternberk".

    • Exkurze na katedru botaniky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 23. 6. 2022
     • Exkurze na katedru botaniky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 23. 6. 2022

     • Ve čtvrtek 23.6.2022 se studenti biologického a chemického semináře ze tříd VII.A a 3.A vydali na exkurzi na katedru botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměstnanci katedry nám připravili velmi bohatou a zajímavou náplň exkurze. Pomocí tekutého dusíku jsme mrazili rostlinný materiál, ze kterého jsme izolovali DNA a její množství přístrojově měřili. Navštívili jsme skleník tropických a subtropických rostlin a dozvěděli se o nich řadu neobvyklých informací. Ve fytotronech jsme zjistili, jak se rostliny pěstují uměle in vitro na živných médiích a vyzkoušeli jsme si práci s explantátovými kulturami ve sterilních laminárních boxech. Každý student si na památku odnesl svou vlastnoručně přesazenou masožravou rostlinku rosnatku. Studenti měli možnost zjistit, jak zajímavé a různorodé studium botaniky může být, což jim může pomoct při dalším rozhodování a volbě vysoké školy.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Exkurze na katedru botaniky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 23. 6. 2022.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení