• Program Průša pro školy
     • Program Průša pro školy

     • 3D tisk zábavnou formou zároveň rozvíjí kreativitu i technické myšlení. V moderním školství je jednou z nejpopulárnějších nových technologií. Naše škola zatím disponovala jednou tiskárnou Průša.
      Pro všechny školy, univerzity a další vzdělávací instituce výrobce 3D tiskáren Průša v září 2020 spustil program Průša pro školy, který školám s 3D tiskem pomůže po technické i didaktické stránce. Naše škola se do tohoto programu zapojila a získala (zatím zapůjčenou) 3D tiskárnu zdarma. Minulý týden byla dodána její stavebnice, přes víkend jsme ji sestavili a nyní už je na svém místě ve škole. Po splnění podmínek (proškolení učitelů, vytvoření projektu využití tiskárny ve školní praxi) tato tiskárna zůstane ve škole natrvalo. 

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021 - nástup tříd I. A a II. A
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021 - nástup tříd I. A a II. A

     • Aktualizace - od 17.5.2021:

      Od pondělí 17. května 2021 nastoupí prezenční výuku třída III.A (tercie) a třída IV.A (kvarta). V pondělí ráno  1.vyučovací hodina bude hodinou třídnickou (s třídní učitelkou), žáci se budou samotestovat v učebně VIII.A třída III.A a v učebně Fy třída IV.A. Třída III.A vstup do školy hlavním vchodem, třída IV.A vchod do školy ze dvora, žáci se nepřezouvají!
      Organizace testování na
      odkazu:

      Po testování pokračuje od 2. hodiny výuka dle standardního rozvrhu.
      Ve čtvrtek proběhne testování těchto tříd v 1. hodinách v učebnách a s vyučujícími dle běžného rozvrhu.

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno:
      Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021 (
      Celé opatření ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění mimo jiné následující:
      Na středních školách a konzervatořích pokračuje rotace tříd nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia.

      za podmínky dodržení podmínek pro účast na vzdělávání vyžadované mimořádnými opatřeními (testování žáků dvakrát týdně - u nás pondělí a čtvrtek vždy 1. vyučovací hodinu, dle metodiky k testování stanovené MŠMT viz přehledná tabulka). Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

      ▪ Sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku),umožňují-li jiná mimořádná opatření osobní přítomnost na vzdělávání.

      ▪   na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin
      ▪  pořád platí povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami)

      Na naší škole nastoupí prezenční výuku od pondělí 10. května třída I.A (prima) a třída II.A (sekunda). V pondělí ráno  1. vyučovací hodina bude hodinou třídnickou (s třídní učitelkou), žáci se budou samotestovat v učebně VIII.A třída I.A a v učebně Fy třída II.A. Třída I.A vstup do školy hlavním vchodem, třída II.A vchod do školy ze dvora, žáci se nepřezouvají!

      Ve čtvrtek se budou samotestovat v učebnách odpovídajících jejich běžnému rozvrhu.

      Po testování pokračuje od 2. hodiny výuka dle standardního rozvrhu.

    • Krajské kolo Soutěže v programování
     • Krajské kolo Soutěže v programování

     • Ve čtvrtek 22. dubna 2021 proběhlo pod záštitou Odboru školství a mládeže Olomouckého kraje, VOŠ a SPŠE Olomouc a Domu dětí a mládeže Olomouc ve spolupráci s NPI ČR krajské kolo Soutěže v programování. Soutěž byla pořádána online formou ve čtyřech různých kategoriích.

      Naši školu v kategorii Programovací jazyky mládež reprezentoval student kvinty Adam Nuc, který v konkurenci 25 soutěžících obsadil 13. místo. Adamovi blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

      PK IVT

    • „Každý krok se počítá“
     • „Každý krok se počítá“

     • Aktualizace 7. 5. 2021:

      Projekt úspěšně probíhá, aktuální tabulku kroků najdete na stránce projektu, koukněte :-)

      Chůze je nejpřirozenější pohyb, nic nás nestojí a můžeme ji provozovat kdykoliv a kdekoliv. Při správné chůzi se aktivují svaly celého těla a je prospěšná v mnoha směrech. Nenutíme vás dělat desetitisíce kroků denně, každý to máme jinak, ale chceme se společně aktivizovat. Projekt je určen pro třídy i jednotlivce, čekají vás jedničky do TV i zajímavé ceny na úplném konci. Více informací získáte u svého zástupce SR. Stačí mít nebo si stáhnout krokoměr, stoupnout a prostě jít :-)

      Výsledky budou zveřejněny na webu naší školy v nabídce INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE/AKCE ŠKOLY 

      Vaše SR

    • Přijímací zkoušky - informace o ochraně zdraví v jejich průběhu.
     • Přijímací zkoušky - informace o ochraně zdraví v jejich průběhu.

     • Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Uchazečům o studium na našem gymnáziu byly odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám spolu s informací o  podmínkách pro účast na jednotné přijímací zkoušce (testování) (testování zajišťuje škola, na které uchazeč vykonává školní docházku, potvrzení o negativním výsledku testu nesmí být starší než 7 dní).

      Potvrzení střední škola (tj. naše gymnázium) nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověříme od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontrolujeme jeho obsah. Potvrzení ponecháme uchazeči. V případech uvedených v podmínkách (viz. výše uvedený odkaz) může být potvrzení o provedeném testu nahrazeno jiným dokledem v souladu s mimořádným opatřením MŠMT.

      Z organizačních důvodů bude v době přijímacích testů vstup do budovy školy z nádvoří (bude označeno). Doporučujeme včasný příchod (min. 20 minut předem, tj. v 8:10 hod.)

      Vstup do budovy školy není umožněm doprovázejícím osobám. Všichni uchazeči jsou povinni nosit v budově gymnázia chirurgickou roušku, Zadávající a ostatní dospělé osoby respirátor FFP2. Třídy i toalety budou vybaveny dostatečným množstvím dezinfekce, v průběhu zkoušky zajistí Zadavatelé časté větrání. Uchazeči nemohou opustit budovu školy ani během přestávky!

    • Ivo Skopal, Vykořenění
     • Ivo Skopal, Vykořenění

     • Každého učitele potěší, když si jeho bývalý žák vzpomene na svou školu, třídu, třídního učitele. A ještě víc potěší, když se pochlubí nějakým svým úspěchem. Učitel si pak vždycky ve skrytu duše pomyslí, že snad i svým dílem přispěl k tomu, že se absolvent šternberského gymnázia ve světě neztratí.

      Nedávno se takto ozval náš bývalý student Ivo Skopal, maturitní ročník 2009. Nejdříve nám napsal, že připravuje k vydání svou první knihu. Poté nás informoval, že rozjíždí její předprodej, který běží na crowdfundingovém portálu Pointa http://bit.ly/KupVykoreneni

      Více informací najdete taky stránkách Ivo Skopal

      Přejeme Ivovi hodně úspěchů s prvotinou a třeba si na nás jednou vzpomene, až bude nominován na Magnesii Literu

      letacek_a6_debut_spisovatele.pdf​​​​​​​


    • Soutěž Evropa ve škole.
     • Soutěž Evropa ve škole.

     • I přes složitou situaci jsme také letos uspěli v krajském kole výtvarné části soutěže Evropa ve škole.

      Ve 2.kategorii obsadil Jakub Sedlák 2. místo a jeho práce postupuje do celostátního kola. Tomáš Papica a Anežka Doleželová získali v této kategorii čestná uznání.

      Ve 4.kategorii se Michaela Špilková umístila na 1. místě, Elena Nesrstová na 2. místě a kolektiv autorů ze 4.A získal za své video 3. místo. Všechny tyto práce postupují do celostátního kola. Vanda Slezáčková ve stejné kategorii obdržela čestné uznání.

      Všem gratulujeme a přejeme jim, aby jejich práce uspěly i v celostátním kole.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Soutěž Evropa ve škole..

    • Úspěch práce o poruchách příjmu potravy v okresním kole SOČ
     • Úspěch práce o poruchách příjmu potravy v okresním kole SOČ

     • Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěž s mnohaletou tradicí. Soutěžící musí prokázat především velkou schopnost samostatné práce a svoje výsledky pak obhájit před odbornou porotou. Pavlína a Soňa Grossovy z V. A v letošním ročníku soutěžily s obsáhlou prací na téma Poruchy příjmu potravy u vybrané skupiny českých adolescentů a v okresním kole získaly krásné třetí místo. Ve video-medailonku se můžete podívat na to, jak svou práci představily odborné porotě, protože soutěž kvůli epidemiologické situaci probíhala distančně. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

    • Chemická covid-olympiáda
     • Chemická covid-olympiáda

     • I v letošním školním roce, přes veškerá omezující opatření, opět probíhají chemické soutěže, tentokrát však, právě díky specifické situaci, v on-line podobě. Soutěž je zaměřena pouze na teoretické znalosti a chemické výpočty. Chybí praktická část, která je pro chemika velice zajímavá a důležitá a také ho nejvíce baví, ale ani toto naše chemické naděje neodradilo.

      Školního kola kategorie D (určeného pro žáky 8. a  9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) se zúčastnili 3 studenti našeho gymnázia, všichni ze IV.A - Jakub Metlík, Anna Venusová a Tereza Doleželová.  Ve školním kole prokázali velice dobré znalosti o kovech, ale i roztocích. Všichni tři postoupili do okresního kola, kde v konkurenci dalších 29 spolužáků obsadil Jakub Metlík 14. místo.

      Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

      Předmětová komise Ch-Bi

    • OKRUH GYMNÁZIA - DOBROVOLNĚ ZA POHYBEM
     • OKRUH GYMNÁZIA - DOBROVOLNĚ ZA POHYBEM

     • Milí studenti,ve spolupráci s kolegy jsme pro vás připravili dobrovolnou pohybovou aktivitu. Cílem projektu jepodpořit pohyb na čerstvém vzduchu. Odměnou, mimo dobrý pocit, který se po cvičení dostaví, bude jednička do hodiny TV.

      Od 15.4 do 15.5. je pro vás připraven zajímavý okruh městem i lesem. Vytyčenou trasu je nutno zaznamenat mobilním telefonem nebo chytrými hodinkami a výstup poslat svému vyučujícímu TV. Více informací v EduPage.

      Možnost rozšíření: Okruh zahrnuje také variantu s šiframi pro ty, kteří chtějí na aktivní trase i aktivně přemýšlet.VP & JG

    • Připojte se i vy do společného projektu IVT a VV
     • Připojte se i vy do společného projektu IVT a VV

     • Třídy nižšího gymnázia vytváří nové obrazy ze starých. Respektive objevují umění. Stáhnou si dílo, které se jim líbí. Následně se obléknou tak, aby se na stažené dílo hodili, vyfotí se a umístí pomocí počítačového programu na zvolený obraz. Shromáždili jsme zatím okolo šedesáti dotvořených koláží, především od studentů z primy a tercie, ale přispívají i další. Pokud se budete chtít zúčastnit i vy, posílejte své výsledky ve zprávách na EDUPAGE. (Papica, Doleželová). Za čtrnáct dní bychom chtěli zveřejnit všechny práce. Nyní jen pro inspiraci pár výrazných výtvorů. Na zbytek se těšte za dva týdny.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Připojte se i vy do společného projektu IVT a VV.

    • Třídní schůzky ve čtvrtek 15. 4. 2021
     • Třídní schůzky ve čtvrtek 15. 4. 2021

     • V celoročním plánu jsou ve čtvrtek 15. 4. 2021 třídní schůzky. Vzhledem k epidemiologické situaci nemohou tyto schůzky proběhnout prezenční formou ale, stejně jako v lednu, pouze on-line.

      Organizace schůzek:

      - třídní učitelé předem vytvoří a pošlou rodičům své třídy odkaz na on-line videochat v prostředí ZOOM – on-line přenos pro celou třídu naplánují na dobu 16:00 – 16:30.
      - po skončení této společné části pak budou všichni učitelé k dispozici rodičům od 16:30 - 18:30 doma u svých počítačů na on-line chatu v rámci systému Edupage – přikládám tento jednoduchý návod (je potřeba přihlásit se do Edupage přes www prohlížeč počítače - www.gymst.cz) https://youtu.be/ZLFpP_dBiTY

      Samozřejmě se s učiteli rodiče mohou spojit přes Zprávy v Edupage kdykoli jindy i mimo tento termín.

      Věříme, že touto formou alespoň částečně nahradíme možnost osobního setkání učitelů s rodiči.

      Vedení školy

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

     • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

      • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (nás se týká bod Povinné testování se netýká individuálních konzultací)
      • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění - zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkami, které se naší školy netýkají. 
    • Biologové soutěžili on-line
     • Biologové soutěžili on-line

     • Aktualizace: 6. 4. 2021 proběhly další dvě kategorie biologické olympiády, tentokrát studentů VG.

      Výsledky této soutěže můžete zhlédnout v přiložené tabulce - vysledky_SK_BiO_kategorie_B_A_20-21.pdf

      Školní kolo biologické olympiády proběhlo 30. března 2021. Jednalo se o 55. ročník této soutěže. Témata zůstala pro studenty v letošním roce stejná jako v roce minulém, kdy nás zastavila začínající pandemie.

      Z nižšího gymnázia se soutěže zúčastnilo 9 studentů a letos poprvé se objevil jako jediný i soutěžící z primy Daniel Síla, který si vůbec nevedl špatně.

      Znalosti se měřily v oblasti „Těžký život ve vodě“. Ne, že by studenti zkoušeli, jak dlouho pod vodou vydrží, ale studovali schopnost přežití a rozmnožování organismů pod vodou.

      Výsledky této soutěže můžete zhlédnout v přiložené tabulce - vysledky_SK_BiO_kategorie_D_C_20-21.pdf

      Všem soutěžícím děkuji za důkladnou přípravu a vítězům gratuluji.

      Světlana Bergerová - koordinátor akce

    • Ekonomická olympiáda = VELKÝ ÚSPĚCH!!!
     • Ekonomická olympiáda = VELKÝ ÚSPĚCH!!!

     • Petr Kubalík ze VI.A se v krajském kole 5. ročníku Ekonomické olympiády umístil na třetím místě. Z 950 studentů, kteří se letos krajských kol zúčastnili, se mu podařilo nominovat se mezi 50 nejlepších, kteří se letos v červnu utkají ve finále. Blahopřejeme!

    • Aktuální dadaistické výtvarné pokusy.
     • Aktuální dadaistické výtvarné pokusy.

     • Se studenty 2. ročníku jsme se v rámci dějin umění probírali základními principy dadaistického hnutí. I když válku jako dadaisté neprožíváme, normálně rozhodně nežijeme. Proto se studenti pokusili reagovat na absurdní skutečnost absurdními výtvory, které využívají techniku koláže, asambláže a frotáže. David Buxbaum, Michaela Kořínková, Elena Nesrstová a Štěpán Vysloužil jsou tvůrci aktuálních dadaistických pokusů.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Aktuální dadaistické výtvarné pokusy..

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Aktualizace: Student III.A Dominik Papica obsadil v rámci krajských výsledků krásné 5. místo v kategorii Kadet. Gratulujeme!

      I v době covidové proběhla na našem gymnáziu mezinárodní soutěž Matematický klokan. Tentokrát nezvykle on-line. Ve čtyřech kategoriích soutěžilo 265 studentů. Každý z nich mohl získat maximálně 120 bodů. Pokud došlo ke shodě v bodovém zisku, rozhodl o pořadí datum narození, mladší student obsadil vyšší místo.

       

      Výsledky:

      Kat. Benjamin:

      1. Papica Tomáš (I.A)                114 bodů

      2. Stodola Lukáš (II.A)               114 bodů

      3. Zakuťanský Jiří (I.A)              108 bodů

       

      Kat. Kadet:

      1. Papica Dominik (III.A)          109 bodů

      2. Schaferová Dagmar (IV.A)    94 bodů

      3. Zatloukalová Julie (IV.A)       91 bodů

       

      Kat. Junior:

      1. Veresková Natálie. (VI.A)     82 bodů

      2. Sílová Klára (VI.A)                75 bodů

      3. Belej Adam (V.A)                   74 bodů

       

      Kat. Student:

      1. Adámková Nela (3.A)            56 bodů

      2. Skyva Pavel (VIII.A)              56 bodů

      3. Malá Veronika (3.A)               55 bodů

       

      Gratulujeme!

       

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Datová schránka: webj5xm
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Ekonomické oddělení: 585 094 113
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
  • Přihlášení