• Informace o provozu školy od 25. 11.2020 a 30.11.2020
     • Informace o provozu školy od 25. 11.2020 a 30.11.2020

     • Aktualizováno 26. 11. 2020:

      Provoz naší školy od pondělí 30. listopadu
      Dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy od pondělí 30. 11. 2020 pokračuje prezenční výuka maturitních tříd a navíc je povolena osobní přítomnost žáků žáků nižších stupňů víceletých gymnázií v režimu tzv. rotační výuky - střídání celých tříd. Třídy budou rozděleny do dvou skupin - 1. týden bude prezenční výuka pro třídy primy a sekundy (tj. tyto třídy nastoupí v pondělí 30. listopadu), ve druhém týdnu třídy tercie a kvarta. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
      Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, níže najdete podrobné organizační informace. 

      Podrobné organizační informace k znovuzavedení prezenční výuky NG v týdnu od 30.11.2020 do 4. 12. 2020. (Byly zaslány příslušným třídám i formou zprávy v Edupage) .

      V tomto týdnu  budou mít prezenční výuku žáci primy a sekundy (vždy v lichém týdnu). Výuka bude probíhat podle rozvrhu s drobnými úpravami - v Hv se nebude zpívat a místo Tv si žáci pod dohledem učitele budou opakovat učivo z hlavních předmětů - bude vždy upřesněno v suplování.Vstup do školy bude nejdříve v 7:30. Žáci I.A vstupují vchodem z nádvoří školy, sekundáni vchodem od "Knora". V šatnách se zdržují jen nezbytně nutnou dobu a okamžitě se přesouvají do svých učeben dle platného rozvrhu.Platí i další pravidla stanovená manuály ministerstva - povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole, použití dezinfekce při vchodu do budovy a ve třídách, pravidelné větrání (během přestávky a pak v polovině vyučovací hodiny) - vemte si teplé oblečení!.

      Odchod na oběd (aby byla zachována homogenita tříd a třídy se nemíchaly) bude organizován takto (některé hodiny budou zkráceny s ohledem na požadavek zachování homogenity tříd):

      Pondělí: I.A - 13:05, II.A - 12:25,

      Úterý: I.A - 12:25 (doprovází vyučující, návrat do výuky 13:05, 6.hodina posunutá 13:05 -13:50), II.A - 13:15

      Středa: I.A - 12:25, II.A - 13:05

      Čtvrtek: I.A - 12:25, II.A - 13:05

      Pátek: I.A - 12:25, 6.h. odpadá (Vv/Tv). II.A - 13:05

      (Maturanti dle stanoveného rozpisu - jedna třída bude vždy končit o 5 minut dřív, tj 13:10 - Po 4.A , Út VIII.A, St VIII.A, Čt 4.A a Pá 4.A).

      Po obědě nemohou žáci čekat na spoje v budově školy, před odpolední výukou čekají venku, v případě hodně špatného počasí ve foyer školy.

      Pokračuje prezenční výuka maturantů (semiáře upraveny dle platného rozpisu), u ostatních tříd pokračuje distanční výuka.

       

      Provoz naší školy od středy 25. listopadu 
      Dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je od středy 25. 11. 2020 povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol. V naší škole se to týká žáků tříd 4. A a VIII.A. Pro tyto třídy je tedy prezenční výuka povinná při zachování pravidel homogenity skupin (tj. kolektivy tříd/skupin se neprolínají ani neslučují). Toto pravidlo si vyžádá změny v organizaci volitelných seminářů - úpravy rozvrhu. Tyto změny budou připraveny a zveřejněny před nástupem maturantů do prezenční výuky. Platí i další pravidla stanovená manuály ministerstva. (zrušení výuky Tv -  bude nahrazena výukou jiných předmětů, povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole, vstup do školy oddělenými vchody - VIII.A vchodem ze dvora, 4.A vchodem od "Knora", aj.)

      Pro ostatní tříd pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

       

      Pro ostatní tříd pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

      U všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/studenta jeden pedagogický pracovník). Je nutná domluva předem s příslušným vyučujícím.

    • Charitativní sbírka Vánoční hvězda 2020
     • Charitativní sbírka Vánoční hvězda 2020

     • I v tomto roce proběhne tradiční charitativní akce „Vánoční hvězda“, ale z důvodu epidemiologických opatření není možné ji letos zorganizovat  na naší škole.

      Pokud se chcete přesto zapojit, můžete hvězdu zakoupit na těchto místech v Olomouci:

      Dětská galerie na DK 

      Mamma centrum, Nezvalova 1

      Galerie Caesar, Horní Náměstí

      Hravá korálkarna, Dolní Náměstí

      BioNaturae, Horní Lán

      Fairly Local Deding Shop, Sokolská 22

      Sbírka bude zahájena 23.11.2020 a ukončena 12. 12. 2020.

      Cena vánoční hvězdy je malá á 50 Kč, velká á 100 Kč.

      Barvy vánočních hvězd – červená, bílá a růžová do vyprodání zásob.

    • BOBŘÍK INFORMATIKY
     • BOBŘÍK INFORMATIKY

     • BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství.
      Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
      Bobřík informatiky umožnil letos žákům soutěžit z domova. Letos při soutěžení z domova u středních škol nebude sestavováno celostátní pořadí, protože nebude možné kontrolovat, zda žáci soutěžili férově. Takže jen malá  statistika soutěžících z naší školy (vždy ve tvaru kategorie - úspěšní řešitelé/celkový počet účastníků) - Benjamin (prima, sekunda) - 23/34, Kadet (tercie, kvarta) - 8/40, Junior (kvinta, 1. A) - 9/31, Senior (seminaristé SVT3 a SVT4)- 6/11.
      Gratulace všem úspěšným řešitelům a poděkování všem, kteří nelitovali času na vyplnění online testu.
      PK IVT

    • Víte, proč je v úterý 17. listopadu státní svátek?
     • Víte, proč je v úterý 17. listopadu státní svátek?

     • 1) Události roku 1939

      15. března 1939 byl vytvořen protektorát Čechy a Morava. 28. října se v Praze konala pokojná demonstrace na oslavu vzniku Československa. Při ní byl zastřelen dělník Vojtěch Sedláček a postřelen student medicíny Jan Opletal z Nákla u Litovle. Na následky zranění umírá a jeho pohřeb 15. listopadu se stal národní demonstrací.

      Proto Hitler rozhodl 17. listopadu uzavřít české vysoké školy.
      Už za války – v roce 1941 – bylo v Londýně rozhodnuto slavit 17. listopad jako Mezinárodní den studentstva.

       

      2) Události roku 1989

      Historie má smysl pro symboliku. Přesně po padesáti letech – 17. listopadu 1989 - se studenti znovu v ulicích Prahy střetli s nezastřenou brutalitou totalitního režimu. V Praze na Albertově, odkud před padesáti lety vyšel pohřební průvod s rakví Jana Opletala, se na manifestaci sešlo asi 15 000 lidí, především studentů. Nápisy na transparentech, skandovaná hesla a projevy většiny řečníků žádaly zásadní společenské změny. Oficiální část manifestace skončila kolem 18. hodiny na Vyšehradě. Několik tisíc lidí se pak vydalo do centra města směrem k Václavskému náměstí. Zhruba mezi půl osmou a čtvrt na devět bylo shromáždění obklíčeno jednotkami Sboru národní bezpečnosti na Národní třídě. Po půl deváté začaly policejní kordony tlačit sevřenou masu směrem k „ uličkám“, ve kterých byli prchající lidé surově zbiti. Výsledkem policejního zásahu bylo na pět set raněných, zprávy o mrtvých se nepotvrdily. To nejdůležitější přišlo v následujících dnech. Studenti vstoupili do stávky. Nepokoje se rychle šířily. Vlna nespokojenosti a odporu se přelila do všech částí republiky a během několika týdnů zchátralý komunistický režim smetla

    • Volby do školské rady
     • Volby do školské rady

     • Na základě opatření MŠMT posouváme volby do školské rady původně vyhlášené na dny 12. a 13. 11. 2020 na dobu po skončení nouzového stavu - předpokládáme, že se uskuteční hned v průběhu prvních třídních schůzek, které budou moci být organizovány ve škole (doufejme, že v lednu 2021). Všichny Vás budeme o konkrétním termínu včas informovat. Níže je zkopírována část informace z MŠMT.

      Je zřejmé, že omezení volného pohybu osob nařízené krizovým opatřením vlády ČR v zásadě znemožnilo uskutečňování voleb členů školských rad. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) si uvědomuje aktuální komplikace spojené s organizací voleb do školské rady a zároveň potřebu fungujících školských rad, proto opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) školského zákona prodlužuje funkční období členů školských rad. Ministerstvo rozhodlo, že funkční období členů školských rad je prodlouženo tehdy, pokud jeho konec připadne na období od vydání tohoto opatření (tedy 29. října 2020) do 3 měsíců po skončení nouzového stavu, jelikož je zřejmé, že i při potenciálním uvolňování opatření budou muset školy činit celou řadu úkolů spojených se vzděláváním, které nyní probíhá distančním způsobem, a uspořádání voleb do školské rady není v tomto kontextu tím nejdůležitějším, co se musí zorganizovat ihned, jakmile tomu přestane bránit právní překážka v podobě zákazu pohybu osob nebo jiná překážka.

    • INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19
     • INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

     • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatřenís účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády“).

      Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

    • Zrušení třídních schůzek 12. 11. 2020
     • Zrušení třídních schůzek 12. 11. 2020

     • Dobrý den,v plánu byly příští čtvrtek 12. 11. 2020 třídní schůzky. Vzhledem k epidemiologické situaci tyto třídní schůzky rušíme. Všichni rodiče se mohou s žádostí o informace spojit s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím Edupage. Věřím, že lednové schůzky se konat již budou.S přáním hlavně hodně zdraví.

      J. Zavadil

    • USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření
     • USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

     • Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, omezuje vláda tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona. Účinnost tohoto omezení je ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

      Pro všechny studenty je povinná distanční výuka podle § 184a školského zákona, jejíž organizaci upravuje Příloha školního řádu zveřejněná na stránkách naší školy.

       

      Stravování ve školní jídelně během distanční výuky

      1. Všem žákům budou obědy odhlášeny na dobu distanční výuky.

      2. Pokud se žák bude chtít stravovat, oběd si sám přihlásí.

      3. Oběd je možné vyzvednout v době od 11.30 - 12.00 hodin. Mimo tuto dobu má žák na distanční výuce vstup do jídelny zakázán.

      4. Po zrušení distanční výuky se vše vrátí do původního stavu.

      Ostatní strávníci:  do jídlonosičů:  10.30 – 11.00 hodin

                                   u stolu :   11.00 – 11.20 hodin

      Informace o možnosti stravování při distanční výuce poskytne školní jídelna. (Mobil: +420 773 049 379, Tel.: +420 585 011 363)

    • Omezení provozu škol a školských zařízení od 12. 10. 2020
     • Omezení provozu škol a školských zařízení od 12. 10. 2020

     • Aktualizace: Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 13.10.2020 do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

      -  omezuje provoz středních škol a vyšších odborných škol a konzervatoří podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání s výjimkou, povinné školní docházky, praktického vyučování a praktické přípravy, škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti a praktických škol jednoletých a dvouletých. 
      Toto opatření se na naší škole týká tříd čtyřletého studia a tříd vyššího gymnázia (kvinta - oktáva). Žáci těchto tříd se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. 
      Výuka na nižším stupni víceletých gymnázií (tedy žáci zde plnící povinnou školní docházku: prima - kvarta) pokračuje beze změny prezenční formou - výuka probíhá ve škole dle běžného rozvrhu.
      Více informací stránky MŠMT 

      Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT vydalo opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání. Na tyto dny navazuje státní svátek 28. 10. a podzimní prázdniny.

       

       

    • Podzimní Srdíčkové dny
     • Podzimní Srdíčkové dny

     • Z e-mailu:

      Srdečně Vás zdravím, 

      moc Vám, studentům a Vaším kolegům děkuji za pomoc při podzimních Srdíčkových dnech. Jste opravdu skvělí, že jste se této sbírky zúčastnili přes veškeré koronavirové problémy.

      Opravdu si toho nesmírně vážím.

      Dovoluji si Vám poslat certifikát s vybranou částkou, za kterou Vám nesmírně děkuji. Jsem Vám skutečně velmi vděčná, že jste se touto divnou dobou nenechali odradit a rozhodli jste se pomoci.

      Je to opravdu skvělé. Děkuji, děkuji, děkuji. Vážím si Vaší laskavosti.

      Vše dobré přeje, hlavně zdraví, klid a spokojenou mysl přeje

      Maria Křepelková

      MgA. Maria Křepelková

      ředitelka

      Život dětem, o.p.s.

      Sternberk.pdf

    • Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje
     • Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje

     • Dobrý den, právě jsme obdrželi oficiální Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č. 1/2020, které nařizuje mimořádné opatření pro školy a školská zařízení při epidemii na území Olomouckého kraje spočívající v oblasti zpěvu a sportovních činností. Výuka na středních školách není od 5. 10. 2020 zrušena.

       

      informace.pdf,    opatreni.pdf

      Přidávám i informaci školní jídelny: strávníky-studenty jídelna žáky automaticky odhlásila. Je potřeba, aby si žáci sami stravu přihlásili. Není možné ji zpětně automaticky přihlásit.

    • Volný den (tzv. ředitelské volno)
     • Volný den (tzv. ředitelské volno)

     • Na  den 25. 9. (pátek) vyhlašuje ředitelka školy volný den z organizačních a provozních důvodů (dle § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon). 

    • IMATRIKULACE
     • IMATRIKULACE

     • Slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků se koná ve středu 16. září na nádvoří šternberského hradu. Začíná třída prima od 15:30, následuje třída 1.A od 16:15 hod.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Datová schránka: webj5xm
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Ekonomické oddělení: 585 094 113
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
  • Přihlášení