• „Nejste v tom sami“
     • „Nejste v tom sami“

     • Aktualizováno 22. 3.2020

      Vážení rodiče, žáci, učitelé,zatím není jisté, jak dlouho bude trvat povinný zákaz vstupu žáků do škol. Aby se co nejvíce snížily následky absence žáků, budou učitelé chystat a průběžně přidělovat úkoly, zadání domácích prací apod. on-line. Jednou z možností komunikace je využití našeho informačního systému Edupage. 

      Autoři systému Edupage nabízí spoustu online návodů pro různé situace a různým uživatelů (Najdete je vpravo nahoře -?Pomoc). Přesto se může stát, že Vám některé věci nepůjdou nebo si nebudete vědět rady. Proto je zde tato stránka Nejste v tom sami s odkazy na návody, instruktážní videa a další. Postupně zde budou přibývat odkazy, které můžete využít při práci s IT technologiemi. Obsah této stránky můžete ovlivnit i Vy - napište mi zprávu, co by bylo potřeba z pohledu IT vysvětlit (z jakékoli oblasti - zpracování prezentací, textu, videa, fotografií). Pokud to bude možné, nachystám návod a přidám ho na stránku.

      Po více jak týdenních zkušenostech přidávám pár zkušeností:

      1. občas se stalo, že nešel nahrát soubor jako příloha zprávy v Edupage, případně nahrát soubor do domácího úkolu. Příčiny mohou být, mimo jiné, tyto:

      a). uživatelé se snaží vše dělat z mobilní aplikace (s nadsázkou řečeno "z mobilu z postele"). Mobilní aplikace ale má omezené funkce, je určena spíš k prohlížení rozvrhů, zpráv apod. K serioznější práci je třeba sednout k počítači a pracovat přes webový prohlížeč (ideálně Google Chrome)

      b) servery Edupage jsou přetížené. Komunikoval jsem se správci systému v Bratislavě, dělají co mohou, posilují servery, ale tak jako my, nebyli připraveni na to, že celá Evropa pojede on-line. Pokud mohu sledovat, situace se postupně zlepšuje. Moje rada zní - co nejmenší soubory a pokud to nejde nyní, zkusím to za hodinu...

      c) dalším problémem může být malá kapacita vašeho internetového spojení - tady snad rada jediná - pokud brácha hraje on-line hru, maminka se dívá na Netfix a táta na Youtube, tak asi raději počkám s odesílání souborů na dobu, kdy bude linka volná :-)

      2. Snad už během minulého týdne všichni ti, co najednou zjistili, že nemají heslo k Edupage, problém vyřešili. Připomínám, že heslo si každý obnovuje sám (pozor, uživatelské jméno studenti je ve tvaru JmenoPrijmeni - tj. např. KamilHatlapatka), pokyny pro obnovu Vám budou zaslány na školní mail (@gymst.eu)

      https://help.edupage.org/?p=u42/u194/u448&lang_id=2

      Heslo žáka může obnovit také rodič - viz. návod  https://help.edupage.org/?id=e2809

      3. Snažme se (žáci, učitelé), dodržovat nějaký pravidelný rytmus přípravy na výuku, zadávání i zasílání úkolů (například podle stálého rozvrhu) tak, aby se úkoly naráz nenahromadily. 

      4. Znovu doporučuji využívat pro zadávání úkolů na doma nástoje Edupage - domácí úkoly. Jak žáci tak i učitelé si zachovají přehled co již splnili či co je ještě třeba udělat. Posílání úloh jako příloha Zpráv či mailů je samozřejmě také možné, ale přehledné to moc není.

      5. Nebojte se nových výzev - zkuste on-line streamování vaší výuky, nahrávání komentovaných prezentací apod. Pokud budete chtít poradit (obracím se teď hlavně na učitele), jsem Vám k dispozici.

      6. Všem - studentům, učitelů, rodičům - děkuji za trpělivost a pochopení. Situaci, v jaké jsme nyní nikdo nečekal a i když je naše škola technologicky připravena, naučit se využívat efektivně tyto možnosti vyžaduje úsilí a čas nás všech. Věřím, že to společně zvládneme.

      Přeji hlavně zdraví a těším se na brzké setkání

      J. Zavadil

    • Mimořádné opatření vlády
     • Mimořádné opatření vlády

     • Vážení rodiče,

      na základě rozhodnutí vlády se od zítřka 11.3.2020 uzavírají ZŠ a SŠ, tedy i Gymnázium Šternberk. Délka uzavření zatím není stanovena. Upřesňující informace vám i vašim dětem budou zasílány prostřednictvím zpráv EduPage. Vyučující budou pracovat ve škole a v průběhu uzavření školy také zasílat studijní materiály a úkoly studentům. Studentům bude nařízeno samostudium.

      Průběžně sledujte Edupage a webové stránky školy.

      Mgr. Tamara Kaňáková

      ředitelka školy

    • Mladí geografové úspěšní na okresním kole ZO
     • Mladí geografové úspěšní na okresním kole ZO

     • Na konci února se pětice našich studentů zúčastnila okresního kola zeměpisné olympiády. Soutěžili ve čtyřech kategoriích a byly pro ně připraveny otázky od autorů ze čtyř geografických fakult – Praha, Brno, České Budějovice a Ústí nad Labem.
             Kluci si vedli skvěle, v početné konkurenci určitě obstáli, a 2 z nich dokonce skončili na medailové pozici a zajistili si postup do krajského kola.

      Výsledky:
      kat. B:
      David Karlík – 2. místo a postup do krajského kola
      kat. C:
      Prokop Smyčka – 3. místo a postup do krajského kola
      Adam Belej – 8. místo
      kat. D:
      František Světnický – 5. místo
      Šimon Smyčka – 6. místo

      Všem klukům gratulujeme k výbornému umístění a děkujeme za vynikající reprezentaci školy. Davidovi s Prokopem přejeme úspěch v krajském kole.

      Jan Večerka

       

    • Školní kolo biologické olympiády má své vítěze
     • Školní kolo biologické olympiády má své vítěze

     •        Dne 27. 2. 2020 proběhla poslední část školního kola biologické olympiády pro studenty vyššího gymnázia. Letos se soutěžilo na téma „Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme.“, což znamená v řeči běžného smrtelníka, že se jednalo o studium obranných mechanismů rostlin i živočichů. 
             Na studenty čekala testová část, která měla ověřit jejich všeobecné biologické znalosti a poté také část praktická, složená z poznávání organismů a laboratorní práce na dané téma.
             Práce byla obsáhlá, rozmanitá a v mnoha případech i velmi zajímavá. Všichni si umíme představit, že bez různorodé výbavy ve formě obranných mechanismů by se sotva v některých situacích dalo přežít (pepřové spreje v kabelce).
             Výsledky ukázaly na ty nejlépe připravené. V kategorii A zvítězil Jan Sládek (VII.A) a v kategorii B Marie Janásková (2.A).

      Světlana Bergerová, PK Bi

      Celkové umístění:

      Kategorie A :
      1. místo: Jan Sládek (VII.A)
      2. místo: Ondřej Bílek (VII.A)
      3. místo: Tereza Kuzmová (VII.A)

      Kategorie B:
      1. místo: Marie Janásková (2.A)
      2. místo: Karel Smolen (VI.A)
      3. místo: Martin Vráblík (2.A)

    • Příjem přihlášek ke studiu
     • Příjem přihlášek ke studiu

     • Příjem přihlášek ke studiu

      Přihlášky ke studiu lze doručit do 1. března 2020

      • Osobně (v níže uvedeném čase)
      • Poštou (doručení lze ověřit telefonicky u sekretářky školy – 585 094 101)
      • Vlastní datovou schránkou

      Pondělí: 6:45 – 15:30

      Úterý: 6:45 – 15:00

      Středa: 6:45 – 15:00

      Čtvrtek: 6:45 – 15:30

      Pátek. 6:45 – 14:00

      Před vyplněním přihlášky doporučuji prostudovat informace na webech školy www.gymst.cz v záložce Uchazeči.

       

      Mgr. Tamara Kaňáková

      Ředitelka školy

    • Okresní kolo chemické olympiády kategorie D
     • Okresní kolo chemické olympiády kategorie D

     • Na Gymnáziu, Šternberk pořádáme pravidelně řadu let okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Letos se ho zúčastnili žáci z devíti škol okresu Olomouc. Téma soutěže se týkalo solí – jejich přípravy, reakcí a využití v každodenním životě. Pavlína Grossová z naší školy získala krásné 4. místo a Adam Belej 6. místo. Gratulujeme!

      Do galerie Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D (organizuje naše škola) byly přidány fotografie.

    • ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z FRANCOUZŠTINY
     • ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z FRANCOUZŠTINY

     • Dne 25. 2. se uskutečnilo školní kolo olympiády z francouzského jazyka, jehož vítěz postupuje do kola krajského. Tím šťastným se stal Ondřej Kořínek ze třídy VII.A, na 2. místě se umístila Denisa Mentlíková ze třídy VI. A a třetí místo obsadila Helena Pospíšilová ze VII. A.

      Výhercům blahopřejeme a děkujeme za účast.

    • Okresní kolo soutěže z AJ
     • Okresní kolo soutěže z AJ

     • Dne 19. 2. 2020 se v Domě dětí a mládeže v Olomouci uskutečnilo Okresní kolo soutěže z anglického jazyka. Z naší školy se ho zúčastnili Lukáš Stodola ze třídy I.A a Pavlína Grossová ze třídy IV.A.

      Lukáš ve své kategorii IB obsadil krásné druhé místo. Pavlína zabojovala a jako vítězka kategorie IIB postupuje do kola krajského.

      Oběma srdečně blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

      PK/AJ

    • 19. SKUPINOVÝ ODBĚR STUDENTŮ GYMNÁZIA
     • 19. SKUPINOVÝ ODBĚR STUDENTŮ GYMNÁZIA

     • Vyměnit 470 ml krve za plastový tácek s jednou kávou, sklenicí džusu, tabulkou čokolády, tubou vitamínů se železem a čtyřmi nožičkami párků s plátky chleba – pro tento čin se rozhodlo při únorovém odběru krve 7 studentů našeho gymnázia.

      Naše škola se tak odběrem ze dne 13. 2. 2020 dostala k 19. společnému odběru krve z řad našich studentů a pedagogů. Na transfúzním oddělení FN v Olomouci se tak od roku 2012 vystřídalo přibližně 228 studentů gymnázia a 107,16 litrů krve dnes proudí v cévách naší populace. Tak těmito čísly se naše škola může řádně pyšnit!

      Za skoro valentýnský odběr patří poděkování následujícím studentům: Anežce Karlíkové, Samuelu Kotyzovi, Natálii Červinkové, Richardu Juránkovi, Vendule Skoupé, Ondřeji Bílkovi a Agátě Stachové. Poděkování patří i kolegyni Mgr. Aleně Niklové za první odběr.

      Mgr. Světlana Bergerová (koordinátor akce)

    • Úspěch v okresním kole Fyzikální olympiády kategorie E
     • Úspěch v okresním kole Fyzikální olympiády kategorie E

     • Výborné umístění mezi soutěžícími v okresním kole Fyzikální olympiády obsadila naše studentka Pavlína Grossová (IV.A). Obsadila vynikající druhé místo, a postupuje tak do krajského kola. Gratulujeme.

      Výsledková listina

    • Okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z9
     • Okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z9

     • Úspěšným řešitelem okresního kola Matematické olympiády kategorie Z9 se stal i náš student – Adam Nuc z IV.A, který se umístil na pěkném 7. místě. Gratulujeme

      Výsledková listina

    • Školní kolo matematické olympiády kategorie C a D
     • Školní kolo matematické olympiády kategorie C a D

     • Dne 28. ledna 2020 proběhlo školní kolo Matematické olympiády, a to v kategoriích B a C. Potěšitelný byl nejen počet zájemců o matematiku, ale i jejich výborné výsledky. Do krajského kola, které proběhne 31. března 2020, se tak podívají oba zástupci v kategorii B a celkem 5 zástupců v kategorii C. Přejeme jim hodně úspěchů.

      Kategorie B:
      1. Mentlíková Denisa (VI.A)
      2. Světnický František (VI.A)

      Kategorie C:
      1. Mrhač Vít (V.A)
      2. - 3. Stuchlík Daniel a Kubíček Šimon (oba V.A)
      4. Vysloužil Štěpán  (1.A)
      5. Morávek Matěj (V.A)
      6. Buxbaum David (1.A)
      7. Vyroubalová Nella (1.A)

    • Školní kolo Chemické olympiády kategorie D
     • Školní kolo Chemické olympiády kategorie D

     • Letošní ročník Chemické olympiády kategorie D byl ve znamení solí. Slovo sůl má pro chemika velmi široký význam, protože k solím (kromě té kuchyňské) patří i různé přísady do potravin, dezinfekce, léčiva, hnojiva, stavební materiály, čisticí prostředky, látky používané při výrobě skla a výbušnin, nerosty v přírodě a mnoho dalších zajímavých sloučenin.

      Studenti museli nejprve zpracovat rozsáhlou domácí teoretickou část věnovanou výše uvedenému tématu. V laboratoři pak prováděli plamenové zkoušky k důkazu kationtů a analytickými reakcemi zjišťovali složení vzorků. Na závěr je čekal školní test.

      Výsledky:

      1.místo. Pavlína Grossová, IV.A

      2.místo: Adam Belej, IV.A

      3.místo: Magdalena Švancarová , IV.A

      Blahopřejeme!

    • Exkurze čtvrtých ročníků do Prahy
     • Exkurze čtvrtých ročníků do Prahy

     • Poslední lednový týden se může zdát leckomu jako dost nevhodný pro návštěvu Prahy, naši čtvrťáci se však přesvědčili, že tomu tak není. Praha téměř liduprázdná, památky viditelné a atraktivní místa, kde byste se jindy sotva prodírali davy lidí, byla prázdná. A počasí? Na to, že byl konec ledna, velmi příjemné. Svítilo slunce, dny byly delší a teplota v Praze  stoupala pomalu až  k deseti stupňům.
             Studenti tak během dne měli ideální možnost seznámit se s pražskými památkami. Vzali jsme to vskutku religionisticky. Nejprve židovství. Program Židovského muzea v Praze nám umožnil projít si několik synagog, kde jsou umístěny rozličné předměty spojené s židovskými tradicemi. Zasvěcený průvodce nás s nimi náležitě seznámil. Od židovství jsme došli ke křesťanství, tedy lépe řečeno k západnímu mnišství. Prošli jsme si nejstarší mužský klášter postavený v naší vlasti, Břevnov. Vskutku monumentální, teď už barokní, stavba nám v podzemí odkryla nejstarší dochované zbytky románské baziliky. V křesťanských památkách jsme pak pokračovali i v dalších dnech. Při prohlídce Hradu jsme důkladně prozkoumali katedrálu svatého Víta i baziliku svatého Jiří. K tomu pak ještě Vyšehrad a sbírka křesťanských památek byla kompletní.
             Pokud se studenti přece jen cítili prochladlí, měli jsme v zásobě  galerie. Tím největším zážitkem byl DOX. Centrum současného umění  s retrospektivou výtvarníka Petra Síse. Měli jsme možnost obdivovat jeho knihy, filmy, obrazy i gobelíny. Mimo jiné i ten, který bude zdobit letištní halu na Ruzyni. Návštěva Národní galerie byla jen částí toho, co jsme viděli v DOXu. Jednak proto, že jsme v Národní galerii byli, ale především samotná budova na nás nepůsobila tak osvěžujícím dojmem jako DOX. 
             Každý večer nás pak čekala divadelní představení. Z nabízených možností jsme si vybrali dvakrát divadlo Na Zábradlí, a jednou jsme byli v divadlech Pod Palmovkou, V Celetné a ve „Švanďáku“.  Abych to upřesnil, Pod Palmovkou jsme nakonec pro nemoc herců nebyli, místo toho jsme narychlo koupili představení ve studiu Veletržního paláce. A že to bylo představení nadmíru těžké a složité,  vám potvrdí všichni, co tam byli. Sjónův Skuga Baldur v režii Kamily Polívkové se nám z hlavy jen tak nevykouří. Reakce na divadla byla různá. Každý z nás hodnotil nejvýše jiné představení. Ale nejvíce kladných reakcí mělo složité představení volně zkombinované podle her a filmů Ingmara Bergmana s názvem Persony. Režie i scénografie Na Zábradlí je opravdu výborná.
             Ta divadelní představení jsou takovými třešničkami na dortu povedených dnů na exkurzi. A vlastně i celého našeho studia. Byla to poslední velká společná akce nás čtvrťáků, pak už  čeká jen maturita. I proto v nás tato školní akce zůstane dlouho a budeme na ni i po letech vzpomínat.

      Do galerie Pozdrav z Prahy (exkurze 4.A a VIII.A) byly přidány fotografie.

    • „Testy nanečisto“
     • „Testy nanečisto“

     • „Testy nanečisto“ - výsledky testů nanečisto byly odeslány na e-maily účastníků dne 10. 2. 2020 ve 14:10 hod. Děkujeme za účast a těšíme se na setkání u jednotných přijímacích zkoušek.

      Vedení školy

      PS: pokud jste neobdrželi e-mailovou zprávu, zkontrolujte, prosím nevyžádanou poštu ve vaší schránce (zvláště Gmail to dělá...)

    • Vyhodnocení překladatelské soutěže
     • Vyhodnocení překladatelské soutěže

     • Dne 30.1. 2020 se na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konalo slavnostní předávání cen studentům, kteří se zúčastnili fakultního kola překladatelské soutěže. Naše studentky francouzského jazyka zabojovaly a obsadily přední příčky. Daniela Petřeková - 1.místo, Karolína Letochová - 2. místo a Emma Gentric - 4. místo.Blahopřejeme!

      Do galerie Vyhodnocení překladatelské soutěže byly přidány fotografie.

    • Školní kolo Biologické olympiády kategorie C a D
     • Školní kolo Biologické olympiády kategorie C a D

     • V posledním lednovém týdnu na gymnáziu  proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie C a D. Téma letošního ročníku bylo „Těžký život ve vodě“. Studenti poznávali vodní živočichy a rostliny a řešili úlohy zaměřené na přizpůsobení se sladkovodních i mořských organismů životu v tomto prostředí.

      Výsledky školního kola:
      Kategorie C:
      1.místo: Anna Venusová , III.A
      2.místo: Jolana Frommerová, III.A
      3.místo: Helena Burdová, III.A

      Kategorie D:
      1.místo: Laura Ševčíková, II.A
      2.místo: Kristýna Ochmanová, II.A
      3.místo: Dorota Kalhousová, II.A

      Blahopřejeme!

      Do galerie Školní kolo Biologické olympiády kategorie C a D byly přidány fotografie.