• Diplomy DELF
     • Diplomy DELF

     • Aktualizace 7.6.2019: Z důvodu onemocnění p. Votavy se předávání přesouvá na pondělí 17. 6. 2019 ve 13:00 hod.

      Diplomy DELF studentům francouzštiny z IV.A a V.A přiveze osobně ředitel Alliance Française Brno Mgr. Jiří Votava, MBA. Předání proběhne v pondělí 10.června ve 12 hodin v učebně VIII.A v prvním patře hlavní budovy gymnázia. Na předání srdečně zveme také rodiče úspěšných studentů.

    • Třídní schůzky rodičů nově přijatých žáků
     • Třídní schůzky rodičů nově přijatých žáků

     • Vážení rodiče,

                dovolte, abych vás pozvala na první třídní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek dne 6. 6. 2019 v 16:00 hod. v budově gymnázia (vstup hlavním vchodem od kostela) v přízemí.

      Třída I.A (žáci z 5.tříd) bude v učebně VI.A, třída 1.A (žáci z 9.tříd) v učebně fyziky.

      Program schůzek :

                                    1. Základní informace o studiu, vyplnění dotazníku

                                    2. Informace o seznamovacím kurzu a vyplnění přihlášky

                                    3. Závazná objednávka pracovních sešitů a jazykových učebnic

                                    4. Informace o stravování, ubytování

                                    5. Různé

       

                V průběhu schůzek vás požádáme o vyplnění dotazníku o vašem dítěti, proto si s sebou přineste psací potřeby a rodné číslo vašeho syna/vaší dcery.

      Pokud se nemůžete schůzek zúčastnit, prosím dostavte se na sekretariát školy k vyplnění výše uvedeného, a to v termínu od 10.6. do 12.6.2019. Tento termín je nutné dodržet kvůli organizaci školy ve školním roce 2019/2020.

       

      Budeme se těšit na vaši účast.

      S pozdravem

       

      Mgr. Tamara Kaňáková

      ředitelka školy

       

    • Okresní kolo Pythagoriády a skvělý úspěch studenta III.A Adama Nuce
     • Okresní kolo Pythagoriády a skvělý úspěch studenta III.A Adama Nuce

     • V úterý 28.5.2019 se jako každoročně na ZŠ Mozartova v Olomouci konalo okresní kolo Pythagoriády. Z našeho gymnázia se do něj nominovalo 13 žáků.
      Opravdu výborný výkon předvedl žák III.A  Adam Nuc, který se ziskem 12 bodů z 15 možných umístil na krásném 2. místě. Se stejným ziskem bodů se na 6. místě umístil jeho spolužák Adam Belej, o pořadí rozhodly body ze školního kola.

      Mezi úspěšné řešitele se zařadili také Michal Jurečka z I.A (11 bodů, 9.-10. místo) a Kristýna Kohoutková ze II.A (10 bodů, 21.-23.místo.)

      Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a gratulujeme.

      pK M

    • Celostátní kolo Dějepisné olympiády
     • Celostátní kolo Dějepisné olympiády

     • Celostátního kola Dějepisné olympiády se letos účastnilo i Gymnázium Šternberk. Zasloužil se o to Petr Kubalík z IV.A, a to výborným umístěním v krajském kole, ale také sepsáním písemné práce na téma Staré stezky a cesty mého regionu, což bylo další podmínkou účasti. Letošní setkání nejlepších mladých historiků  z celé republiky se konalo od 20. do 24. května ve starobylé Olomouci, která  kdysi bývala i hlavním městem Moravy. Závěrečný ceremoniál proběhl v Arcibiskupském paláci, a to za přítomnosti olomouckého arcibiskupa i rektora Univerzity Palackého. I když se Peťa  na medailové pozice nedostal, gratulujeme mu už k samotné účasti v ústředním kole!

    • Gymnázium Šternberk postupuje do republikového finále
     • Gymnázium Šternberk postupuje do republikového finále

     • 21. 5. 2019 se v Olomouci konalo krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu.

      S potěšením oznamujeme, že v kategorii středních škol zvítězil tým Gymnázia Šternberk a zajistil si tak postup do republikového finále.

      Náš tým bojoval ve složení: Ema Marková, Vendula Skoupá, Sabina Smolková, Helena Pospíšilová, Karolína Juráková, Matyáš Doležal, František Světnický, David Neumann a Matěj Zdařil.

      Blahopřejeme a držíme palce v celostátním kole, které se koná ve středu 5. června v Brně.

    • Autoremedura - změna rozhodnutí o nepřijetí
     • Autoremedura - změna rozhodnutí o nepřijetí

     • Aktualizace 3. 6. 2019

      Seznam uchazečů, u kterých bylo změněno rozhodnutí a byli přijati:

      17. 5. 2019 autoremedura1.pdf

      21. 5. 2019 autoremedura2.pdf​​​​​​​

      27. 5. 2019 autoremedura3.pdf​​​​​​​

      3. 6. 2019 autoremedura4.pdf​​​​​​​

      Ředitelka gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, v souladu s §87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků v plném rozsahu vyhovuje odvolání účastníka řízení a mění své rozhodnutí ze dne 30. 4. 2018 kterým nebyl uchazeč přijat(a) ke studiu na Gymnázium, Horní náměstí 5 na je přijat ke vzdělávání na střední škole, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, od 1. 9. 2018. 


    • Přednáška o včelařství a stavba hmyzího hotelu v primě
     • Přednáška o včelařství a stavba hmyzího hotelu v primě

     • Studenti třídy I.A se nyní v biologii učí o hmyzu. Své znalosti si mohli rozšířit během přednášky o včelařství, kterou jsme pro ně připravili 21.5.2019. Šternberský včelař Mgr.Bořivoj Reimer jim vysvětlil, jak včely žijí a jak je můžeme chovat. Vyzkoušeli si včelařské ochranné obleky, prohlédli zevnitř včelí úl a viděli různé pomůcky, které se při této práci používají.

      Zároveň se studenti zabývali významem tzv. hmyzích hotelů pro volně žijící hmyz a jeden takový hmyzí hotel vytvořili a umístili v areálu školy.

      Doufáme, že bude sloužit jako úkryt mnoha užitečným živočišným druhům, které budeme moci i pozorovat.

      Mgr.Lenka Metlíková

      Do galerie Přednáška Včelařství I.A byly přidány fotografie.

    • Přednáška o jedovatých a nebezpečných rostlinách
     • Přednáška o jedovatých a nebezpečných rostlinách

     • V přírodě kolem nás se běžně vyskytuje řada velmi jedovatých rostlin, které mohou být nebezpečné nejen pro malé děti, ale i pro dospělé. Pro naše studenty jsme 21.5.2019 v rámci výuky biologie a chemie  připravili na toto téma odbornou přednášku. PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, PhD. z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nás seznámil s charakteristikou vybraných jedovatých rostlin v našem okolí a jejich určovacími znaky. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o rostlinných jedech a jejich složení, o historii travičství a účincích fytotoxinů na lidský organismus (otravy, alergie, fotosenzibilita...). Součástí přednášky byla i prevence těchto otrav a poskytování první pomoci při otravách.  

    • Druhé místo v krajském kole SOČ
     • Druhé místo v krajském kole SOČ

     • Studentka třídy VI.A Karolína Letochová získala v krajském kole přehlídky Středoškolské odborné činnosti krásné druhé místo v oboru biologie. Svou práci "Detekce bikarbonátového efektu ve fotosystému II pomocí termoluminiscence chlorofylu" rovněž prezentovala v angličtině na 13. konferenci mladých přírodovědců v rámci projektu Badatel Univerzity Palackého v Olomouci.

      Blahopřejeme!

    • Cena v celostátní výtvarné soutěži Evropa ve škole
     • Cena v celostátní výtvarné soutěži Evropa ve škole

     • Ve velké konkurenci škol z celé naší republiky získala cenu naše studentka Nela Adámková (1.A) za svůj obrázek “ Joan Miró ve Šternberku“.

      Slavnostní předání cen spojené s programem se uskuteční  5.- 6. 6. 2019 v Plzni.

      Nele gratulujeme a přejeme hodně radosti z výtvarné tvorby.

      Pamětní  list dále získal soubor koláží (Návrhy kašen pro náměstí ve Šternberku) studentů 1.A (Vojtěch Tichý, Ella Steckerová,  Veronika Malá, Lenka Mušková) a Karin Shumlyanska (oktáva) za malby půdorysů.

      Gratulujeme!

    • Jarní Vídeň
     • Jarní Vídeň

     • Aktualizace - údaje k platbě zájezdu pro přihlášené zájemce:

      Exkurze do Vídně v termínu 7.6.2019:

      Č.účtu:            107-1544830277/0100

      Částka:            720,- Kč

      Var.symbol:    700

      Do poznámky pro příjemce:    jméno studenta

      Termín úhrady:  do 22. 5. 2019

      *   *   *

      Gymnázium Šternberk připravuje na 7. června exkurzi do Vidně.  Program - Hundertwasserhaus, centrum Vídně (Stephansdom, Hofburg,  Museumquartier, Staatsoper), Prátr. Přihláška pro zájemce byla rozeslána prostřednictvím zprávy EduPage. Zájemci je odevzdají p. Pospíšilové.

    • Výsledky přijímacího řízení
     • Výsledky přijímacího řízení

     • Úřední hodiny pro odevzdání zápisových lístků, odvolání a dalších záležitostí týkajících se přijímacího řízení:    Po – Čtv:    7:00 - 15:00, Pá:   7:00 – 12:00

      Čtyřleté studium (uchazeči z deváté třídy) -  seznam přijatých

      Čtyřleté studium (uchazeči z deváté třídy) - pořadí uchazečů

      Osmileté studium (uchazeči z páté třídy) - seznam přijatých

      Osmileté studium (uchazeči z páté třídy) - pořadí uchazečů

       

      Rozhodnutí o přijetí je zveřejněno v úterý 30. dubna 2019 v 8:00 hod. na vstupních dveřích a na  webu školy. Tento den (tj. 30. dubna) lze rozhodnutí o nepřijetí osobně vyzvednout v kanceláři školy v době od 12:00 do 14:30 hod. Pak bude odesláno poštou.

      Po oznámení rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

      Odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí - odvolání je možno podat teprve poté, kdy střední škola rozhodnutí již vydala (tzn. buď předala písemné vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště).

    • Sluňákov
     • Sluňákov

     • Tři dny v minulém týdnu strávila kvarta na biologické exkurzi na Sluňákově.  Za příjemného počasí, v příjemné atmosféře studenti poznávali Litovelské Pomoraví i jinak neviditelné obyvatele tamních tůněk (žábronožky či chrostíky), sledovali bobří stopy, seznámili se s provozem nízkoenergetické budovy Sluňákova a podali skvělé sportovní výkony při cyklovýletu Pomoravím. Je moc fajn, že se tato akce na naší škole již stala tradicí a příští kvarta se má nač těšit!

      Do galerie Sluňákov 2019 byly přidány fotografie.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Datová schránka: webj5xm
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Ekonomické oddělení: 585 094 113
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
  • Přihlášení