• Gymnázium Šternberk postupuje do republikového finále
     • Gymnázium Šternberk postupuje do republikového finále

     • 21. 5. 2019 se v Olomouci konalo krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu.

      S potěšením oznamujeme, že v kategorii středních škol zvítězil tým Gymnázia Šternberk a zajistil si tak postup do republikového finále.

      Náš tým bojoval ve složení: Ema Marková, Vendula Skoupá, Sabina Smolková, Helena Pospíšilová, Karolína Juráková, Matyáš Doležal, František Světnický, David Neumann a Matěj Zdařil.

      Blahopřejeme a držíme palce v celostátním kole, které se koná ve středu 5. června v Brně.

    • Autoremedura - změna rozhodnutí o nepřijetí
     • Autoremedura - změna rozhodnutí o nepřijetí

     • Aktualizace 3. 6. 2019

      Seznam uchazečů, u kterých bylo změněno rozhodnutí a byli přijati:

      17. 5. 2019 autoremedura1.pdf

      21. 5. 2019 autoremedura2.pdf​​​​​​​

      27. 5. 2019 autoremedura3.pdf​​​​​​​

      3. 6. 2019 autoremedura4.pdf​​​​​​​

      Ředitelka gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, v souladu s §87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků v plném rozsahu vyhovuje odvolání účastníka řízení a mění své rozhodnutí ze dne 30. 4. 2018 kterým nebyl uchazeč přijat(a) ke studiu na Gymnázium, Horní náměstí 5 na je přijat ke vzdělávání na střední škole, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, od 1. 9. 2018. 


    • Přednáška o včelařství a stavba hmyzího hotelu v primě
     • Přednáška o včelařství a stavba hmyzího hotelu v primě

     • Studenti třídy I.A se nyní v biologii učí o hmyzu. Své znalosti si mohli rozšířit během přednášky o včelařství, kterou jsme pro ně připravili 21.5.2019. Šternberský včelař Mgr.Bořivoj Reimer jim vysvětlil, jak včely žijí a jak je můžeme chovat. Vyzkoušeli si včelařské ochranné obleky, prohlédli zevnitř včelí úl a viděli různé pomůcky, které se při této práci používají.

      Zároveň se studenti zabývali významem tzv. hmyzích hotelů pro volně žijící hmyz a jeden takový hmyzí hotel vytvořili a umístili v areálu školy.

      Doufáme, že bude sloužit jako úkryt mnoha užitečným živočišným druhům, které budeme moci i pozorovat.

      Mgr.Lenka Metlíková

      Do galerie Přednáška Včelařství I.A byly přidány fotografie.

    • Přednáška o jedovatých a nebezpečných rostlinách
     • Přednáška o jedovatých a nebezpečných rostlinách

     • V přírodě kolem nás se běžně vyskytuje řada velmi jedovatých rostlin, které mohou být nebezpečné nejen pro malé děti, ale i pro dospělé. Pro naše studenty jsme 21.5.2019 v rámci výuky biologie a chemie  připravili na toto téma odbornou přednášku. PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, PhD. z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nás seznámil s charakteristikou vybraných jedovatých rostlin v našem okolí a jejich určovacími znaky. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o rostlinných jedech a jejich složení, o historii travičství a účincích fytotoxinů na lidský organismus (otravy, alergie, fotosenzibilita...). Součástí přednášky byla i prevence těchto otrav a poskytování první pomoci při otravách.  

    • Druhé místo v krajském kole SOČ
     • Druhé místo v krajském kole SOČ

     • Studentka třídy VI.A Karolína Letochová získala v krajském kole přehlídky Středoškolské odborné činnosti krásné druhé místo v oboru biologie. Svou práci "Detekce bikarbonátového efektu ve fotosystému II pomocí termoluminiscence chlorofylu" rovněž prezentovala v angličtině na 13. konferenci mladých přírodovědců v rámci projektu Badatel Univerzity Palackého v Olomouci.

      Blahopřejeme!

    • Cena v celostátní výtvarné soutěži Evropa ve škole
     • Cena v celostátní výtvarné soutěži Evropa ve škole

     • Ve velké konkurenci škol z celé naší republiky získala cenu naše studentka Nela Adámková (1.A) za svůj obrázek “ Joan Miró ve Šternberku“.

      Slavnostní předání cen spojené s programem se uskuteční  5.- 6. 6. 2019 v Plzni.

      Nele gratulujeme a přejeme hodně radosti z výtvarné tvorby.

      Pamětní  list dále získal soubor koláží (Návrhy kašen pro náměstí ve Šternberku) studentů 1.A (Vojtěch Tichý, Ella Steckerová,  Veronika Malá, Lenka Mušková) a Karin Shumlyanska (oktáva) za malby půdorysů.

      Gratulujeme!

    • Jarní Vídeň
     • Jarní Vídeň

     • Aktualizace - údaje k platbě zájezdu pro přihlášené zájemce:

      Exkurze do Vídně v termínu 7.6.2019:

      Č.účtu:            107-1544830277/0100

      Částka:            720,- Kč

      Var.symbol:    700

      Do poznámky pro příjemce:    jméno studenta

      Termín úhrady:  do 22. 5. 2019

      *   *   *

      Gymnázium Šternberk připravuje na 7. června exkurzi do Vidně.  Program - Hundertwasserhaus, centrum Vídně (Stephansdom, Hofburg,  Museumquartier, Staatsoper), Prátr. Přihláška pro zájemce byla rozeslána prostřednictvím zprávy EduPage. Zájemci je odevzdají p. Pospíšilové.

    • Výsledky přijímacího řízení
     • Výsledky přijímacího řízení

     • Úřední hodiny pro odevzdání zápisových lístků, odvolání a dalších záležitostí týkajících se přijímacího řízení:    Po – Čtv:    7:00 - 15:00, Pá:   7:00 – 12:00

      Čtyřleté studium (uchazeči z deváté třídy) -  seznam přijatých

      Čtyřleté studium (uchazeči z deváté třídy) - pořadí uchazečů

      Osmileté studium (uchazeči z páté třídy) - seznam přijatých

      Osmileté studium (uchazeči z páté třídy) - pořadí uchazečů

       

      Rozhodnutí o přijetí je zveřejněno v úterý 30. dubna 2019 v 8:00 hod. na vstupních dveřích a na  webu školy. Tento den (tj. 30. dubna) lze rozhodnutí o nepřijetí osobně vyzvednout v kanceláři školy v době od 12:00 do 14:30 hod. Pak bude odesláno poštou.

      Po oznámení rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

      Odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí - odvolání je možno podat teprve poté, kdy střední škola rozhodnutí již vydala (tzn. buď předala písemné vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště).

    • Sluňákov
     • Sluňákov

     • Tři dny v minulém týdnu strávila kvarta na biologické exkurzi na Sluňákově.  Za příjemného počasí, v příjemné atmosféře studenti poznávali Litovelské Pomoraví i jinak neviditelné obyvatele tamních tůněk (žábronožky či chrostíky), sledovali bobří stopy, seznámili se s provozem nízkoenergetické budovy Sluňákova a podali skvělé sportovní výkony při cyklovýletu Pomoravím. Je moc fajn, že se tato akce na naší škole již stala tradicí a příští kvarta se má nač těšit!

      Do galerie Sluňákov 2019 byly přidány fotografie.

    • Výstava studentů v augustiniánském klášteře
     • Výstava studentů v augustiniánském klášteře

     • Včera byla zahájena výstava výtvarných prací studentů našeho gymnázia, ve vedlejších místnostech se prezentují rovněž práce studentů z Hradce Králové, ze Střední školy polygrafické v Olomouci a ze Střední školy řezbářské v Tovačově. Na vernisáži vystoupil pěvecký sbor naší školy a po klášteře provázeli studenti z tercie. Výstava bude součástí prohlídkové trasy kláštera a potrvá celou turistickou sezonu až do září letošního roku. Pokud vás vystavené práce zajímají, přijďte se na ně podívat.

      Do galerie Výstava 25.4.2019 byly přidány fotografie.

    • Atletický čtyřboj šternberských škol
     • Atletický čtyřboj šternberských škol

     • Dnes, 25. 4. 2019, se uskutečnil již tradiční atletický závod ve čtyřboji šternberských škol. Studenti absolvovali běh na 50 m a 600 m, skok do dálky a hod raketkou. Ve velké konkurenci se neztratili ani naši studenti a v kategorii 6 - 7 třída dívky se na 8. místě umístila se ziskem 2033 bodů Terezie Doleželová, v kategorii 6 - 7 třída chlapci se na 5. místě umístil se ziskem 1769 bodů Ondra Polák, v kategorii 8-9 třída dívky se na 4. místě mohla umístit Hana Tomášková, ale předčasnou radost jí zhatil protest jedné ze škol. Po přepočtení výsledků se nakonec umístila se ziskem 2038 bodů na 6. místě. V kategorii 8 - 9 třída chlapci se na 8. místě umístil se ziskem 2189 bodů František Bouzek. Celkově musím poděkovat všem našim studentům za předvedené výkony, které jsou předzvěstí budoucích lepších úspěchů a za úspěšnou reprezentaci našeho gymnázia ve výborné konkurenci ostatních škol.

      Do galerie Atletický čtyřboj byly přidány fotografie.

      PK TV

    • Středoškolská odborná činnost
     • Středoškolská odborná činnost

     • Dne 17. 4. 2019 se na Slovanském gymnáziu Olomouc uskutečnilo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti.

      Naše škola zde měla dva zástupce- Adama Hlaváčka (VIII.A), který se se svou prací "Práva cestujících a přepravní podmínky v letecké dopravě" umístil na krásném 2. místě a Karolínu Letochovou (VI.A), jež s prací "Detekce bikarbonátového efektu ve fotosystému II pomocí termoluminiscence chlorofylu" obsadila rovněž nádherné 2. místo s postupem do krajského kola.

      Oběma studentům srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších podobných úspěchů.

    • Finále Národní olympiády v němčině
     • Finále Národní olympiády v němčině

     •      Ve dnech 14. - 17.4. 2019 se v Praze konalo finále Národní olympiády v němčině, kategorie III.B (rodilí mluvčí). Zúčastnilo se ho celkem 14 žáků, vítězů krajských kol. Samotná soutěž se skládala z poslechu, čtení a prezentace na zajímavé téma. Tuto prezentaci si soutěžící připravili v malých skupinkách a společně ji pak představili. Hodnoceny nebyly jen jazykové znalosti, ale i komunikativní schopnosti jednotlivých soutěžících. V této silné konkurenci naše studentka Kristina   Pimerová zabojovala a vyhrála 1. místo.

       Gratulujeme!

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Datová schránka: webj5xm
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Ekonomické oddělení: 585 094 113
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
  • Přihlášení