• Exkurze biologie - Týden vědy a techniky
     • Exkurze biologie - Týden vědy a techniky

     • Týden vědy a techniky je největší vědecký festival v České republice. Během něj má veřejnost možnost "nahlédnout pod pokličku" aktivitám na mnoha vědeckých pracovištích. My jsme této akce využili a se studenty tříd VI.A a 2.A se zájmem o biologii a chemii navštívili olomoucké Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. Viděli jsme, jak vědci zkoumají genetickou informaci rostlin a šlechtí nové odrůdy důležitých hospodářských plodin, které pak mají požadované vlastnosti. To má velký význam v dnešní době, kdy celosvětově rychle narůstá populace a dochází ke změnám klimatu. Těmito exkurzemi na různá odborná pracoviště chceme našim studentům také ukázat možnosti jejich budoucího profesního uplatnění, pokud se rozhodnou pro studium přírodních věd.

       

      Do galerie Exkurze biologie - Týden vědy a techniky byly přidány fotografie.

    • Excelentní hra našich mladých florbalistů a postup do okresního finále
     • Excelentní hra našich mladých florbalistů a postup do okresního finále

     • Dne 7. 11. 2018 se naše mladé družstvo florbalistů zúčastnilo okrskového kola florbalu mladších žáků, které se uskutečnilo na ZŠ Demlova v Olomouci. Naši mladí florbalisté po celou dobu turnaje předváděli o třídu lepší výkony oproti ostatním základním školám a postupně porazili ZŠ Luká 18:0, ZŠ Demlova Olomouc 10:2, ZŠ Řezníčkova Olomouc 12:3, ZŠ Helsinská Olomouc 17:1 a zcela zaslouženě postoupili do okresního finále.

      Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

      PK TV

    • Zájezd Krakov
     • Zájezd Krakov

     • 14.12.2018 se uskuteční jednodenní zájezd do Krakova. Zájemci odevzdejte vyplněnou přihlášku  p.Mrhačové. V případě velkého zájmu budou mít přednost vyšší ročníky. Program a přihláška zde, nebo k vyzvednutí v kabinetě AJ II.

     • E- bezpečí - přednášky pro studenty nižšího gymnázia

     • V průběhu října měli studenti nižšího gymnázia možnost absolvovat dvouhodinové semináře, které byly realizovány z dotace Olomouckého kraje a z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II.

      Semináře v rámci programu E-bezpečí byly určené žákům 2. stupně základních škol a žákům středních škol. Lektoři dorazili přímo k nám do školy a ve formě besedy žáky seznámili s tím, co je to kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, jak se proti ní chránit a bránit, jak postupovat v krizových situacích nebo v čem spočívá nebezpečí sdílení na Facebooku.

      O dalších preventivní akcích, jak plánovaných, tak proběhlých, se můžete informovat v Preventivním programu školy umístěném na webu školy.

      Do galerie E- bezpečí - přednášky pro studenty nižšího gymnázia byly přidány fotografie.

    • Připomínka 28. října 1918 na Gymnáziu Šternberk
     • Připomínka 28. října 1918 na Gymnáziu Šternberk

     • V rámci oslav stého výročí vzniku Československa proběhl v pátek 26. října na Gymnáziu Šternberk RETRODEN.

      Studenti a studentky, ale i mnozí pedagogové přišli v dobovém oblečení a moc jim to slušelo, jak dokládají fotografie.

      Zároveň byli všichni vyzváni, aby si 28. říjen 1918 připomněli připnutím trikolory.
      Byla vyhlášena soutěž o největší počet trikolor ve třídě.
      Nepodařilo se však určit vítěze, protože téměř většina tříd měla stoprocentní „pokrytí“.

      A tak nezvítězila žádná třída, ale zvítězilo naše češství.

      Do galerie Připomínka 28. října 1918 na Gymnáziu Šternberk byly přidány fotografie.

    • Tercie u hasičů
     • Tercie u hasičů

     • Třída III.A navštívila v rámci učiva chemie požární stanici ve Šternberku. Studenti se seznámili s rozsahem činnosti hasičů i technikou a vybavením, které při své náročné práci používají. Rozšířili si také poznatky o požární ochraně, které získali ve škole. Bonusem byla možnost vyzkoušet si pohyb v hasičském obleku i s botami, přilbou a dalšími částmi výstroje, což představuje hmotnost 20 kg navíc.

      Do galerie Tercie u hasičů byly přidány fotografie.

     • Exkurze Vysoká pec Ostrava - Vítkovice a Pivovar Ragegast Nošovice

     • Součástí výuky chemie na gymnáziu je učivo o výrobě železa. Abychom studentům přiblížili tento proces, vyjeli jsme se studenty tříd VI.A a 2.A na exkurzi do Ostravy, kde jsme navštívili vysokou pec s komentovanou prohlídkou zaměřenou na výrobu surového železa a historii Dolních Vítkovic.

      Naším cílem byl rovněž Pivovar Radegast Nošovice, kde jsme si prohlédli jednotlivé fáze výroby piva.

      Do galerie Exkurze:Ostrava Vysoká pec, Pivovar, Nošovice, 2.A,VI.A, 17. 10. 2018 byly přidány fotografie.

    • Talent Olomouckého kraje 2018
     • Talent Olomouckého kraje 2018

     • Ve středu 17. října proběhlo v Regionálním centru Olomouc slavnostní vyhlášení 14. ročníku ocenění Talent Olomouckého kraje 2018. Ohodnocení nejlepších žáků a studentů, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských, celorepublikových i mezinárodních kolech soutěží a přehlídek, je jednou z forem, jak hejtmanství podporuje talentovanou mládež v regionu.

       

      Také studenti Gymnázia Šternberk patřili k nejlepším v Olomouckém kraji. Dva oceněné jsme měli v I. kategorii, v humanitním oboru to byla Denisa Mentlíková, která obsadila 4. místo (za 1. místo v krajském kole olympiády ve francouzském jazyce a 4. místo v ústředním kole rovněž ve francouzském jazyce).

      Dalším oceněným v této kategorii byl František Marghold, který obsadil ve sportovním oboru 5. místo (za dvojnásobný zisk 1. místa na Mistrovství ČR v gymnastice).

      Ve vyšší kategorii se umístila na krásném 3. místě Kristina Pimerová v humanitním oboru (za 1. místo krajského kola olympiády v německém jazyce a také za 2. místo v ústředním kole stejné soutěže).

       

      Gymnázium Šternberk bylo mezi všemi školami Olomouckého kraje oceněno 3. místem v oblasti humanitní.

      Všem oceněným gratulujeme, gratulace a poděkování patří také vyučujícím, kteří studenty připravili.

    • Erasmus+, Diekirch (Lucembursko)
     • Erasmus+, Diekirch (Lucembursko)

     • Další čtveřice studentek našeho gymnázia v doprovodu dvou pedagožek se zúčastnila výměnného pobytu v rámci Erasmu+, tentokrát v lucemburském Diekirchu (8.-13.10.2018). 

      Po náročné, téměř sedmnáctihodinové cestě autobusem jsme v neděli večer dorazily na místo, kde jsme se setkaly s kolegy, organizátory a s hostujícími rodinami. Téma projektu pod názvem Circular Economy nám zpočátku znělo nudně, ale naše obavy byly brzy rozptýleny. Během pětidenního pobytu jsme se dozvěděly mnoho zajímavého v oblasti ochrany životního prostředí, poznaly jsme spoustu nových přátel, a dokonce jsme měly možnost vyrábět své vlastní produkty z recyklovaného materiálu. Navštívily jsme společnost, která se zaměřuje na recyklaci a odstranění toxického odpadu. Na vlastní oči jsme tak viděly, kolik nebezpečného odpadu je člověk schopen vyprodukovat a jak těžké je se s ním vypořádat. Mimo to jsme ale strávily krásný, slunečný den v hlavním městě Lucemburku. Veškerá komunikace, přednášky odborníků a debaty s politiky probíhaly výhradně v angličtině, což byl velký přínos pro zlepšení naší jazykové kompetence. Odjížděly jsme plné nadšení ale také s pocitem, že pokud všichni nezměníme způsob myšlení a jednání v oblasti životního prostředí, brzy skončí náš spokojený, pohodlný život v Evropě.

      Hana Tichá 

      Do galerie Erasmus Lucembursko, Diekirch byly přidány fotografie.

     • Konverzační soutěž

     • Konverzační soutěž se koná na našem gymnáziu již od roku 1997. Je určena žákům ZŠ Olomouckého a Moravskoslezského kraje, soutěží se v konverzačních schopnostech v anglickém,německém jazyce a ruském jazyce.

      Z důvodu rekonstrukce jedné z budov školy se letos (2018) konverzační soutěž nebude konat

      Těšíme se na Vás v roce 2019

       

     • Volím volit

     • Dne 3.10.2018 nás již poněkolikáté navštívili studenti práv z Univerzity Palackého. Seznámili studenty společenskovědního semináře ve 3.ročníku s projektem Volím volit. Vysvětlili na praktických příkladech důvody, proč je důležité jít k volbám a jaké nese důsledky volba nevolit.

     • Slavnostní imatrikulace

     • Starobylé zdi šternberského hradu byly opět po roce svědky imatrikulace nových žáků a žákyň tříd I.A a 1.A. Oficiální projevy, vystoupení pěveckého sboru, elegantní obleky a šaty, to vše pomohlo dne 20.9.2018 vytvořit slavnostní atmosféru, které si všichni zúčastnění užili.

      Teď jen zbývá naši nováčkům popřát hodně zdaru, píle a výdrže při studiu.

      Do galerie Imatrikulace nových studentů, 20. 9. 2018 byly přidány fotografie.