• Přijímací zkoušky - odeslání pozvánek
     • Přijímací zkoušky - odeslání pozvánek

     • Dnes (21. 5. 2020) byly všem uchazečům, kteří na naší škole budou vykonávat jednotné přijímací testy, odeslány doporučeně pozvánky. Vzhledem k rychlosti České pošty by Vám měly dorazit nejpozději v pondělí.

    • Informace o termínech maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky
     • Informace o termínech maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky

     • Dle přílohy v vyhlášce č. 232/2020 stanovilo MŠMT tento harmonogram.
      Společná část maturitní zkoušky: 
      pondělí 1. 6. 2020 - didaktický test Ma a Aj
      úterý 2. 6. 2020 - didaktický test ČJL a Rj

      Ústní zkoušky MZ - ředitelka školy stanovuje termín od pondělí 15. 6. 2020 (rozpis maturantů na jednotlivé dny po - pá bude aktualizován s ohledem na termíny přijímacích zkoušek na vysoké školy)

      Jednotná přijímací zkouška:
      Čtyřletý obor - v pondělí 8. 6. 2020
      Osmiletý obor - v úterý 9. 6. 2020
      Pozvánka uchazečům bude zaslána nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky těm uchazečům, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku na naší škole (uchazeči, kteří uvedli naši školu na přihlášce jako první v pořadí) 

    • Nové knihy v knihovně...
     • Nové knihy v knihovně...

     • Konečně se uvolnila pravidla, a tak jsme mohli navštívit šternberské knihkupectví a nakoupit knihy z výtěžku z oslav svatého Martina. Jako vždy jsme se snažili získat různé žánry, máme tedy klasickou knihovnu, detektivku, fantasy, komiks, pohádky nebo dobrodružnou i populárně naučnou literaturu. Nyní pilně pracujeme na katalogizaci a obalování knih, aby je studenti a pracovníci školy mohli začít půjčovat, jakmile to bude možné. Ještě jednou všem děkujeme za jakoukoli podporu oslav a p. Lehečkové za vstřícnost a ochotu při objednávání titulů.

    • Informace o obnovení osobní přítomnosti maturantů ve škole a jejích podmínkách
     • Informace o obnovení osobní přítomnosti maturantů ve škole a jejích podmínkách

     • V pondělí 11. května bude obnovena osobní přítomnost žáků maturitních ročníků ve škole a to zejména za účelem přípravy na maturitní zkoušky formou konzultací.  Podmínky (hygienické, organizační - rozvrh skupin) byly zaslány všem maturantům a jejich rodičům formou Zprávy v Edupage. 

    • „Nejste v tom sami“
     • „Nejste v tom sami“

     • A něco od našich tělocvikářů:

      Jak na to...náměty pro domácí cvičení...

      Sportovní výzva

      Aktualizováno 22. 3.2020

      Vážení rodiče, žáci, učitelé,zatím není jisté, jak dlouho bude trvat povinný zákaz vstupu žáků do škol. Aby se co nejvíce snížily následky absence žáků, budou učitelé chystat a průběžně přidělovat úkoly, zadání domácích prací apod. on-line. Jednou z možností komunikace je využití našeho informačního systému Edupage. 

      Autoři systému Edupage nabízí spoustu online návodů pro různé situace a různým uživatelů (Najdete je vpravo nahoře -?Pomoc). Přesto se může stát, že Vám některé věci nepůjdou nebo si nebudete vědět rady. Proto je zde tato stránka Nejste v tom sami s odkazy na návody, instruktážní videa a další. Postupně zde budou přibývat odkazy, které můžete využít při práci s IT technologiemi. Obsah této stránky můžete ovlivnit i Vy - napište mi zprávu, co by bylo potřeba z pohledu IT vysvětlit (z jakékoli oblasti - zpracování prezentací, textu, videa, fotografií). Pokud to bude možné, nachystám návod a přidám ho na stránku.

      Po více jak týdenních zkušenostech přidávám pár zkušeností:

      1. občas se stalo, že nešel nahrát soubor jako příloha zprávy v Edupage, případně nahrát soubor do domácího úkolu. Příčiny mohou být, mimo jiné, tyto:

      a). uživatelé se snaží vše dělat z mobilní aplikace (s nadsázkou řečeno "z mobilu z postele"). Mobilní aplikace ale má omezené funkce, je určena spíš k prohlížení rozvrhů, zpráv apod. K serioznější práci je třeba sednout k počítači a pracovat přes webový prohlížeč (ideálně Google Chrome)

      b) servery Edupage jsou přetížené. Komunikoval jsem se správci systému v Bratislavě, dělají co mohou, posilují servery, ale tak jako my, nebyli připraveni na to, že celá Evropa pojede on-line. Pokud mohu sledovat, situace se postupně zlepšuje. Moje rada zní - co nejmenší soubory a pokud to nejde nyní, zkusím to za hodinu...

      c) dalším problémem může být malá kapacita vašeho internetového spojení - tady snad rada jediná - pokud brácha hraje on-line hru, maminka se dívá na Netfix a táta na Youtube, tak asi raději počkám s odesílání souborů na dobu, kdy bude linka volná :-)

      2. Snad už během minulého týdne všichni ti, co najednou zjistili, že nemají heslo k Edupage, problém vyřešili. Připomínám, že heslo si každý obnovuje sám (pozor, uživatelské jméno studenti je ve tvaru JmenoPrijmeni - tj. např. KamilHatlapatka), pokyny pro obnovu Vám budou zaslány na školní mail (@gymst.eu)

      https://help.edupage.org/?p=u42/u194/u448&lang_id=2

      Heslo žáka může obnovit také rodič - viz. návod  https://help.edupage.org/?id=e2809

      3. Snažme se (žáci, učitelé), dodržovat nějaký pravidelný rytmus přípravy na výuku, zadávání i zasílání úkolů (například podle stálého rozvrhu) tak, aby se úkoly naráz nenahromadily. 

      4. Znovu doporučuji využívat pro zadávání úkolů na doma nástoje Edupage - domácí úkoly. Jak žáci tak i učitelé si zachovají přehled co již splnili či co je ještě třeba udělat. Posílání úloh jako příloha Zpráv či mailů je samozřejmě také možné, ale přehledné to moc není.

      5. Nebojte se nových výzev - zkuste on-line streamování vaší výuky, nahrávání komentovaných prezentací apod. Pokud budete chtít poradit (obracím se teď hlavně na učitele), jsem Vám k dispozici.

      6. Všem - studentům, učitelů, rodičům - děkuji za trpělivost a pochopení. Situaci, v jaké jsme nyní nikdo nečekal a i když je naše škola technologicky připravena, naučit se využívat efektivně tyto možnosti vyžaduje úsilí a čas nás všech. Věřím, že to společně zvládneme.

      Přeji hlavně zdraví a těším se na brzké setkání

      J. Zavadil

    • Mimořádné opatření vlády
     • Mimořádné opatření vlády

     • Vážení rodiče,

      na základě rozhodnutí vlády se od zítřka 11.3.2020 uzavírají ZŠ a SŠ, tedy i Gymnázium Šternberk. Délka uzavření zatím není stanovena. Upřesňující informace vám i vašim dětem budou zasílány prostřednictvím zpráv EduPage. Vyučující budou pracovat ve škole a v průběhu uzavření školy také zasílat studijní materiály a úkoly studentům. Studentům bude nařízeno samostudium.

      Průběžně sledujte Edupage a webové stránky školy.

      Mgr. Tamara Kaňáková

      ředitelka školy

    • Mladí geografové úspěšní na okresním kole ZO
     • Mladí geografové úspěšní na okresním kole ZO

     • Na konci února se pětice našich studentů zúčastnila okresního kola zeměpisné olympiády. Soutěžili ve čtyřech kategoriích a byly pro ně připraveny otázky od autorů ze čtyř geografických fakult – Praha, Brno, České Budějovice a Ústí nad Labem.
             Kluci si vedli skvěle, v početné konkurenci určitě obstáli, a 2 z nich dokonce skončili na medailové pozici a zajistili si postup do krajského kola.

      Výsledky:
      kat. B:
      David Karlík – 2. místo a postup do krajského kola
      kat. C:
      Prokop Smyčka – 3. místo a postup do krajského kola
      Adam Belej – 8. místo
      kat. D:
      František Světnický – 5. místo
      Šimon Smyčka – 6. místo

      Všem klukům gratulujeme k výbornému umístění a děkujeme za vynikající reprezentaci školy. Davidovi s Prokopem přejeme úspěch v krajském kole.

      Jan Večerka

       

    • Školní kolo biologické olympiády má své vítěze
     • Školní kolo biologické olympiády má své vítěze

     •        Dne 27. 2. 2020 proběhla poslední část školního kola biologické olympiády pro studenty vyššího gymnázia. Letos se soutěžilo na téma „Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme.“, což znamená v řeči běžného smrtelníka, že se jednalo o studium obranných mechanismů rostlin i živočichů. 
             Na studenty čekala testová část, která měla ověřit jejich všeobecné biologické znalosti a poté také část praktická, složená z poznávání organismů a laboratorní práce na dané téma.
             Práce byla obsáhlá, rozmanitá a v mnoha případech i velmi zajímavá. Všichni si umíme představit, že bez různorodé výbavy ve formě obranných mechanismů by se sotva v některých situacích dalo přežít (pepřové spreje v kabelce).
             Výsledky ukázaly na ty nejlépe připravené. V kategorii A zvítězil Jan Sládek (VII.A) a v kategorii B Marie Janásková (2.A).

      Světlana Bergerová, PK Bi

      Celkové umístění:

      Kategorie A :
      1. místo: Jan Sládek (VII.A)
      2. místo: Ondřej Bílek (VII.A)
      3. místo: Tereza Kuzmová (VII.A)

      Kategorie B:
      1. místo: Marie Janásková (2.A)
      2. místo: Karel Smolen (VI.A)
      3. místo: Martin Vráblík (2.A)

    • Příjem přihlášek ke studiu
     • Příjem přihlášek ke studiu

     • Příjem přihlášek ke studiu

      Přihlášky ke studiu lze doručit do 1. března 2020

      • Osobně (v níže uvedeném čase)
      • Poštou (doručení lze ověřit telefonicky u sekretářky školy – 585 094 101)
      • Vlastní datovou schránkou

      Pondělí: 6:45 – 15:30

      Úterý: 6:45 – 15:00

      Středa: 6:45 – 15:00

      Čtvrtek: 6:45 – 15:30

      Pátek. 6:45 – 14:00

      Před vyplněním přihlášky doporučuji prostudovat informace na webech školy www.gymst.cz v záložce Uchazeči.

       

      Mgr. Tamara Kaňáková

      Ředitelka školy

    • ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z FRANCOUZŠTINY
     • ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z FRANCOUZŠTINY

     • Dne 25. 2. se uskutečnilo školní kolo olympiády z francouzského jazyka, jehož vítěz postupuje do kola krajského. Tím šťastným se stal Ondřej Kořínek ze třídy VII.A, na 2. místě se umístila Denisa Mentlíková ze třídy VI. A a třetí místo obsadila Helena Pospíšilová ze VII. A.

      Výhercům blahopřejeme a děkujeme za účast.

    • Okresní kolo soutěže z AJ
     • Okresní kolo soutěže z AJ

     • Dne 19. 2. 2020 se v Domě dětí a mládeže v Olomouci uskutečnilo Okresní kolo soutěže z anglického jazyka. Z naší školy se ho zúčastnili Lukáš Stodola ze třídy I.A a Pavlína Grossová ze třídy IV.A.

      Lukáš ve své kategorii IB obsadil krásné druhé místo. Pavlína zabojovala a jako vítězka kategorie IIB postupuje do kola krajského.

      Oběma srdečně blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

      PK/AJ

    • 19. SKUPINOVÝ ODBĚR STUDENTŮ GYMNÁZIA
     • 19. SKUPINOVÝ ODBĚR STUDENTŮ GYMNÁZIA

     • Vyměnit 470 ml krve za plastový tácek s jednou kávou, sklenicí džusu, tabulkou čokolády, tubou vitamínů se železem a čtyřmi nožičkami párků s plátky chleba – pro tento čin se rozhodlo při únorovém odběru krve 7 studentů našeho gymnázia.

      Naše škola se tak odběrem ze dne 13. 2. 2020 dostala k 19. společnému odběru krve z řad našich studentů a pedagogů. Na transfúzním oddělení FN v Olomouci se tak od roku 2012 vystřídalo přibližně 228 studentů gymnázia a 107,16 litrů krve dnes proudí v cévách naší populace. Tak těmito čísly se naše škola může řádně pyšnit!

      Za skoro valentýnský odběr patří poděkování následujícím studentům: Anežce Karlíkové, Samuelu Kotyzovi, Natálii Červinkové, Richardu Juránkovi, Vendule Skoupé, Ondřeji Bílkovi a Agátě Stachové. Poděkování patří i kolegyni Mgr. Aleně Niklové za první odběr.

      Mgr. Světlana Bergerová (koordinátor akce)

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Datová schránka: webj5xm
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Ekonomické oddělení: 585 094 113
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
  • Přihlášení