• Talent Olomouckého kraje 2018
     • Talent Olomouckého kraje 2018

     • Ve středu 17. října proběhlo v Regionálním centru Olomouc slavnostní vyhlášení 14. ročníku ocenění Talent Olomouckého kraje 2018. Ohodnocení nejlepších žáků a studentů, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských, celorepublikových i mezinárodních kolech soutěží a přehlídek, je jednou z forem, jak hejtmanství podporuje talentovanou mládež v regionu.

       

      Také studenti Gymnázia Šternberk patřili k nejlepším v Olomouckém kraji. Dva oceněné jsme měli v I. kategorii, v humanitním oboru to byla Denisa Mentlíková, která obsadila 4. místo (za 1. místo v krajském kole olympiády ve francouzském jazyce a 4. místo v ústředním kole rovněž ve francouzském jazyce).

      Dalším oceněným v této kategorii byl František Marghold, který obsadil ve sportovním oboru 5. místo (za dvojnásobný zisk 1. místa na Mistrovství ČR v gymnastice).

      Ve vyšší kategorii se umístila na krásném 3. místě Kristina Pimerová v humanitním oboru (za 1. místo krajského kola olympiády v německém jazyce a také za 2. místo v ústředním kole stejné soutěže).

       

      Gymnázium Šternberk bylo mezi všemi školami Olomouckého kraje oceněno 3. místem v oblasti humanitní.

      Všem oceněným gratulujeme, gratulace a poděkování patří také vyučujícím, kteří studenty připravili.

    • Erasmus+, Diekirch (Lucembursko)
     • Erasmus+, Diekirch (Lucembursko)

     • Další čtveřice studentek našeho gymnázia v doprovodu dvou pedagožek se zúčastnila výměnného pobytu v rámci Erasmu+, tentokrát v lucemburském Diekirchu (8.-13.10.2018). 

      Po náročné, téměř sedmnáctihodinové cestě autobusem jsme v neděli večer dorazily na místo, kde jsme se setkaly s kolegy, organizátory a s hostujícími rodinami. Téma projektu pod názvem Circular Economy nám zpočátku znělo nudně, ale naše obavy byly brzy rozptýleny. Během pětidenního pobytu jsme se dozvěděly mnoho zajímavého v oblasti ochrany životního prostředí, poznaly jsme spoustu nových přátel, a dokonce jsme měly možnost vyrábět své vlastní produkty z recyklovaného materiálu. Navštívily jsme společnost, která se zaměřuje na recyklaci a odstranění toxického odpadu. Na vlastní oči jsme tak viděly, kolik nebezpečného odpadu je člověk schopen vyprodukovat a jak těžké je se s ním vypořádat. Mimo to jsme ale strávily krásný, slunečný den v hlavním městě Lucemburku. Veškerá komunikace, přednášky odborníků a debaty s politiky probíhaly výhradně v angličtině, což byl velký přínos pro zlepšení naší jazykové kompetence. Odjížděly jsme plné nadšení ale také s pocitem, že pokud všichni nezměníme způsob myšlení a jednání v oblasti životního prostředí, brzy skončí náš spokojený, pohodlný život v Evropě.

      Hana Tichá 

      Do galerie Erasmus Lucembursko, Diekirch byly přidány fotografie.

     • Konverzační soutěž

     • Konverzační soutěž se koná na našem gymnáziu již od roku 1997. Je určena žákům ZŠ Olomouckého a Moravskoslezského kraje, soutěží se v konverzačních schopnostech v anglickém,německém jazyce a ruském jazyce.

      Z důvodu rekonstrukce jedné z budov školy se letos (2018) konverzační soutěž nebude konat

      Těšíme se na Vás v roce 2019

       

     • Volím volit

     • Dne 3.10.2018 nás již poněkolikáté navštívili studenti práv z Univerzity Palackého. Seznámili studenty společenskovědního semináře ve 3.ročníku s projektem Volím volit. Vysvětlili na praktických příkladech důvody, proč je důležité jít k volbám a jaké nese důsledky volba nevolit.

     • Slavnostní imatrikulace

     • Starobylé zdi šternberského hradu byly opět po roce svědky imatrikulace nových žáků a žákyň tříd I.A a 1.A. Oficiální projevy, vystoupení pěveckého sboru, elegantní obleky a šaty, to vše pomohlo dne 20.9.2018 vytvořit slavnostní atmosféru, které si všichni zúčastnění užili.

      Teď jen zbývá naši nováčkům popřát hodně zdaru, píle a výdrže při studiu.

      Do galerie Imatrikulace nových studentů, 20. 9. 2018 byly přidány fotografie.

     • Středoškolský atletický pohár – okresní kolo – 37 bodů od vrcholu

     • Dne 19. 9. 2018 se naše atletické družstvo chlapců zúčastnilo okresního kola Středoškolského poháru v atletice družstev. Naši borci sváděli tuhé boje v atletických disciplínách (běh 60m, 400m, 1500, skok  do výšky, skok do dálky, vrh koulí a štafeta 4x200m) s dalšími školami  okresu a v konečném součtu naše družstvo skončilo na krásném 3. místě, když na vrchol nám po součtu všech disciplín scházelo pouhých 37 bodů.

      Všem zúčastněným studentům děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

      PK TV

      Do galerie Středoškolský atletický pohár byly přidány fotografie.

     • IMATRIKULACE STUDENTŮ PRVNÍCH ROČNÍKŮ

     • Slavnostní imatrikulace studentů primy A a 1.A Gymnázia ve Šternberku se uskuteční ve čtvrtek 20. září 2018 v 15:30 hodin (prima A) a v 16:15 (1.A) v Hodovním sále šternberského hradu. 

     • Maturity - podzimní termín

     • Písemná část maturit se koná od 3.9. do 5.9.2018. Podrobnosti ZDE.

      Ústní část se koná na naší škole 11.9.2018 od 12:00. Maturitní místnost učebna Ze, místnost pro studenty - 2.A.  Rozpisy najdete po přihlášení ZDE.

      Pozvánky na písemnou část i ústní zkoušky byly již rozeslány poštou.

     • Österreichisches Sprachdiplom ve Šternberku

     • Gymnázium Šternberk – oficiální zkušební centrum ÖSD ( Österreichisches Sprachdiplom) každoročně připravuje a pak i zkouší zájemce o mezinárodní certifikát z německého jazyka.

      Tentokrát se na zkoušky úrovně B1 intenzivně připravovalo 5 studentů (K. Berger, A. Hlaváček,

      Z. Lorencová, O. Novák) na úroveň B2 pak student P. Štěpán.

      Naši studenti obstáli na výbornou a zvládli všechny čtyři moduly (čtení a poslech s porozuměním, psaní, mluvení) s nadprůměrnými výsledky.

      Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu německého jazyka.

      PK NJ

    • Seznamovací kurzy nových tříd gymnázia
     • Seznamovací kurzy nových tříd gymnázia

     • Třídy I.A osmiletého a 1.A čtyřletého studia absolvovaly ve dnech 4.-6.9. seznamovací kurz v krásné přírodě Jeseníků. Počasí na jedničku, program nabitý stmelovacími a sportovními aktivitami, nové zážitky s novými spolužáky a spolužačkami. Program pobytu byl splněn na sto procent a teď už jen zbývá ponořit se do studia.

      Přejeme našim nováčkům úspěšný první školní rok.

      Do galerie Seznamovací kurz - prima A byly přidány fotografie.

      Do galerie Seznamovací kurz 1.A byly přidány fotografie.

    • Zahájení školního roku 3. 9. 2018
     • Zahájení školního roku 3. 9. 2018

     • Zahájení školního roku ve sportovní hale. Sraz v 8:00 u haly (kromě 1.A a I.A – ti sraz v 7:45 u školy- naproti hlavního vchodu u Morového sloupu a pak odchod s TU). Po zahájení, přesun do tříd (1-2. vyuč. hod.)- třídnická hodina (školní řád, BOZ aj.)

     • Úpravy webové prezentace školy

     • V souvislosti s přechodem na jiný redakční systém bude během měsíce srpna probíhat postupná úprava vzhledu webových stránek školy. Děkujeme za pochopení

    • Provoz školy během prázdnin
     • Provoz školy během prázdnin

     • Úřední hodiny během prázdnin každé pondělí 9:00 - 11:00 hod.