• Organizace ukončení školního roku
     • Organizace ukončení školního roku

     • Ředitelka školy vyhlašuje volný den z organizačních a provozních důvodů (dle § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon) na dny 27.,28. a 29. 6. 2018

      Slavnostní ukončení školního roku bude v úterý 26. 6. 2018 od 7:55 ve školní sportovní hale ECCE HOMO

     • 1.A na brigádě v olomouckém útulku

     • V rámci dvoudenního školního výletu, kdy jsme stanovali, nachodili desítky kilometrů, hráli na kytaru a zpívali, hráli volejbal, fotbal, společenské hry, zažili paintballové odpoledne, jsme také strávili úterní dopoledne v olomouckém útulku pro zatoulaná a opuštěná zvířata. Za opravdu horkého a slunečného počasí na nás čekala vedoucí útulku paní Hana Dědochová, která nám s ostatními zaměstnanci rozdělila úkoly, na kterých jsme pracovali. Sbírali jsme kameny, stěhovali části kotců, umývali okna, uklízeli, stříhali živý plot a natírali. Na závěr jsme si s paní vedoucí popovídali o chodu útulku. Jsme rádi, že jsme alespoň trochu pomohli, práce v útulku je velice záslužná a opravdu není jednoduchá.

      Do galerie Výlet 1.A byly přidány fotografie.

    • Sportovní kurz 3.A a VII.A – Oskava
     • Sportovní kurz 3.A a VII.A – Oskava

     • Ve dnech 28.5. – 1.6.2018 se uskutečnil již tradiční sportovní kurz tříd 3.A a VII.A, který je zaměřený převážně na cyklistiku. Azyl našich studentům i tentokrát poskytlo RS Krystal v Oskavě. Studenti během týdne absolvovali dva celodenní výlety. První celodenní výlet se uskutečnil do Loštic a druhý do Velkých Losin, zakončený výjezdem na Rabštejn, kde si studenti vyzkoušeli své fyzické možnosti. Také měli na programu řadu sportovních turnajů  a střelbu ze vzduchovky. Vrcholem sportovního kurzu byl cyklistický závod do vrchu na vzdálenost 1,3 km.  Celý týden jsme měli krásné slunné počasí a studenti si sportovní kurz parádně užili. Podívejte se na fotečky z kurzu.

      Do galerie Cyklák 2018 byly přidány fotografie.

      PK TV

    • Okresní kolo Pythagoriády
     • Okresní kolo Pythagoriády

     • V úterý 29.5.2018 se na ZŠ Mozartova v Olomouci konalo okresní kolo Pythagoriády. Z našeho gymnázia se do něj nominovalo 12 žáků.
      Opravdu výborný výkon předvedl žák III.A  Petr Kubalík, který se ziskem 13 bodů z 15 možných umístil na 5. místě. Nutno dodat, že jeho bodové ohodnocení by stačilo na 2. místo, bohužel rozhodl výsledek ze školního kola. Stejného bodového ohodnocení dosáhl  Adam Belej ze třídy II.A, ten skončil na místě desátém.

      Mezi úspěšnými řešiteli se umístili ještě Valentýna Neplechová z III.A a  Adam Nuc s Pavlínou Grossovou ze II.A. Získali 11 bodů.

      Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a gratulujeme.

      pK M

    • Úspěch Pavlíny Grossové i v Archimediádě
     • Úspěch Pavlíny Grossové i v Archimediádě

     • Studentka Pavlína Grossová, studentka II.A, se účastní letos mnoha soutěží, a dokonce se neztratila ani v okresním kole fyzikální olympiády kategorie G – Archimediádě, která se konala 16.5.2018 v Olomouci na Domě dětí a mládeže. Soutěží se v teoretických znalostech i v provedení a vysvětlení vybraného pokusu. Obsadila krásné páté místo. Gratulujeme.

      Do galerie Úspěch Pavlíny Grossové i v Archimediádě byly přidány fotografie.

     • První místo v soutěži školních kolektivů „Věda je zábava“

     • Dvanácté setkání mladých přírodovědců na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci bylo dokladem toho, že žáci základních a středních škol mají o přírodní vědy zájem. Z našeho Gymnázia Šternberk se ho zúčastnilo osm žáků třídy III. A, jmenovitě Eliška Brázdová, Helena Dospivová, Adéla Frömelová, Matěj Morávek, Valentýna Neplechová, Markéta Stužková, Kateřina Segéňová a Natálie Veresková. Jejich úkolem na tomto setkání bylo prezentovat a obhájit svou práci „Cukr – nakopne vás, doslova?“. A podařilo se jim to na jedničku. Získali se svou prací 1.místo a velmi kladné hodnocení poroty.

      Práce se zabývá problematikou cukrů. Věnuje se nejen jejich významu a funkci v lidském organismu, ale také jejich škodlivosti spojené se zdravotním rizikem.

      Nejprve se zaměřuje na biologické a chemické hledisko cukrů, jejich klasifikaci, metabolismus a výrobu. Další část osvětluje účinky a složení různých energetických přípravků a stimulantů, srovnává jejich energetické hodnoty s potravinovými výrobky.

      V následujících kapitolách shrnuje výstupy z exkurzí. Studenti nejprve navštívili Psychiatrickou léčebnu ve Šternberku, kde získali mimo jiné i jídelníček pacientky s diagnózou mentální anorexie. Druhým cílem bylo Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Šternberk, kde mohli sledovat „cestu“ krevního vzorku a moči fiktivního pacienta se jménem Ing. Pokus Pokusník. U tohoto pacienta měl lékař podezření na cukrovku.

      Součástí práce jsou také na Katedře analytické chemie Univerzity Palackého v Olomouci provedené praktické úlohy související s problematikou cukrů, jako polarimetrie a důkazové reakce na přítomnost sacharidů.

      Jednotlivé kapitoly práce jsou doplněny fotkami a počítačovými výstupy.

      Výše uvedeným studentům děkuji za příjemně strávený čas během schůzek našeho přírodovědného kroužku a  poctivý přístup k práci.

      Renata Janošíková, vedoucí práce

      Do galerie Věda je zábava byly přidány fotografie.

     • 4. MÍSTO V CELOSTÁTNÍM KOLE !!!

     • V pondělí 14. 5. 2018 se na Francouzském institutu v Praze konalo celostátní kolo – olympiáda ve francouzském jazyce. Z našeho gymnázia se do něj probojovala žákyně IV. A – Denisa Mentlíková.

      Ta předvedla opravdu vynikající výkon a v konkurenci dalších 13 vítězů krajských kol se neztratila, dokonce vybojovala překrásné 4. místo.

      Denise moc gratulujeme, děkujeme za příkladnou reprezentaci nejen naší školy, ale i celého kraje!

    • Historická exkurze – Pražský hrad
     • Historická exkurze – Pražský hrad

     • V pátek 11. 5. proběhla exkurze seminaristů dějepisu z 3. A a VII. A do Prahy.

      Časně zrána jsme vlakem vyrazili do našeho hlavního města. Malé zpoždění nám na cestě nedokázalo zkazit náladu a s chutí jsme se vydali vstříc památkám. Hlavní náplní dne byla  návštěva reprezentačních místností Hradu a výstava „Labyrintem dějin českých zemí“. Z poutních míst historiků došlo na Václavské náměstí, památník „Poděkování za osvobození Rudé armádě“, Národní divadlo, Národní muzeum, budovu ministerstva zahraničí – Černínský palác a další. Program byl nabitý a díky výkladu profesorek i poučný. Hlavním cílem tohoto výjezdu bylo oslavit sté výročí založení ČSR a připomenout si, nač jsme jako Češi hrdí. V našich očích exkurze oboje splnila.

      VII .A a 3. A děkují!

    • Třetí místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti za práci o cukrovce
     • Třetí místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti za práci o cukrovce

     • Student maturitního ročníku Ladislav Pospíšil uspěl se svou prací "Edukační materiál pro nové mladistvé pacienty s onemocněním diabetes mellitus 1.typu" i v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, kde 9.5.2018 získal krásné 3.místo. Více informací o jeho práci, ve které se pokusil shrnout rady a informace o onemocnění cukrovkou novému mladému pacientovi, je možné najít zde na webu školy. 

      Mgr.Lenka Metlíková 

    • Další úspěch angličtinářů
     • Další úspěch angličtinářů

     • V měsíci dubnu úspěšně složili mezinárodně uznávanou zkoušku FCE (úroveň B2) další studenti naší školy. Tento certifikát potvrzuje nejen jejich výbornou znalost angličtiny, ale je i výhodou u přijímacího řízení na SŠ a VŠ, při hledání zaměstnání a je podmínkou pro studium na zahraničních školách. Tentokrát naše gratulace putují k M. Maléřovi, L. Pospíšilovi, J. Raisingerovi, K. Smyčkovi a J. Frýbovi. 

     • ZÁJEZD DO FRANCIE

     • Ve dnech 22. 4. až 27. 4. jsme se vydali ( 50 studentů našeho gymnázia) na poznávací pobyt do Francie, konkrétně do Normandie a Bretaně.

      Vyrazili jsme časně ráno a na konci dne jsme dojeli do Paříže, kde jsme se v nočních hodinách ubytovali v hotelu typu F1.

      Následující den bylo naší první zastávkou malebné městečko Giverny, kde žil a tvořil slavný „Otec impresionismu“, Claude Monet. Po navštívení jeho domu a přilehlých zahrad jsme se odebrali na zříceninu hradu Gaillard, jejž nechal postavit Richard Lví srdce. Poté jsme zamířili do rozvalin opatství Jumieges a nakonec navštívili lázeňské město Étretat i Alabastrové pobřeží.

      Dalšího dne jsme nakrátko zastavili v přístavu Honfleur a pokračovali do Bayeux. V místním muzeu nám představili unikátní 70metrovou tapisérii z 11. století, která pojednávala o nástupu Viléma Dobyvatele na anglický trůn. Následovala návštěva prvního výsadkáři osvobozeného městečka Sainte-Mere-Église s interaktivním muzeem umožňujícím prožít Den D a operaci Overlord. V Coleville-sur-Mer jsme se podívali na americký hřbitov a památník věnovaný spojeneckým vojákům padlým při vylodění v Normandii. Noc jsme strávili v Caen, kde jsme si následujícího dne měli možnost prohlédnout pevnost Viléma Dobyvatele nebo mužský klášter, v němž je Vilém i pochován. Naší další destinací byl středověky klášter Mont Saint-Michel, jehož zvláštností je např. to, že se na něj suchou nohou dá dostat pouze za odlivu a je to druhá nejnavštěvovanější památka ve Francii.

      Plni zážitků jsme se přesunuli do pirátského městečka Saint-Malo, kde jsme obdivovali krásy Smaragdového pobřeží. Poslední den jsme začali v Carnaku studováním megalitů,  poté jsme se vydali na poloostrov Quiberon, kde jsme  využili rozchodu k procházce po pláži.

      Po příjezdu do Le Mans na nás čekala poslední noc strávená ve Francii.

      Ráno 27. 4.  vyrážíme zpátky do Šternberka a domů se dostáváme až v brzkých ranních hodinách následujícího dne, avšak plni nenahraditelných zážitků a skvělých vzpomínek.

      Můžeme říct, že to byla velmi inspirující zkušenost, kterou bychom si rádi zopakovali.

       

                                                                                                                 Studenti Gymnázia Šternberk

                                                                                                                ( Segéňová, Veresková, Brázdová) 

       

      Do galerie Francie byly přidány fotografie.

     • Angličtina hrou

     • aneb jak se dá hravou formou zvládnout téma food/jídlo v hodinách AJ v primě. Někteří připravovali a poté konzumovali chutné saláty, jiný hráli pohádku o lakomé ženě, chytrém tulákovi a kamenné polévce.

      Zah. Zar.
       

      Do galerie Angličtina hrou byly přidány fotografie.

     • Druhé místo v okresním kole SOČ za práci o onemocnění diabetes mellitus I.typu

     • Pro člověka je jistě vždy nepříjemné, když se u lékaře dozví o tom, že mu byla diagnostikovaná vážná nemoc. Jedná - li se o onemocnění dítěte, jsou zaskočeni i jeho rodiče, zvlášť pokud jsou laici. Student maturitního ročníku Ladislav Pospíšil v rámci soutěže Středoškolská odborná činnost zpracoval "Edukační materiál pro nové mladistvé pacienty s onemocněním diabetes mellitus 1.typu", ve kterém se pokusil shrnout informace o onemocnění cukrovkou novému mladému pacientovi, který si často v počátku své léčby nedokáže představit, co ho bude čekat. S touto prací získal v okresním kole SOČ 2.místo a postupuje do krajského kola. Součástí práce je i Příručka nového diabetika, ve které jsou stručné a přehledné informace o tom, co diabetes na počátku obnáší a jaké důsledky má pro budoucí život pacienta. Součástí příručky je i QR kód a odkaz na online verzi celé práce, která může sloužit jako prvotní zdroj informací o této nemoci.

      Mgr.Lenka Metlíková

      Do galerie Druhé místo v okresním kole SOČ za práci o onemocnění diabetes mellitus I.typu byly přidány fotografie.

     • Krvavé jahody

     • V pátek 27. dubna 2018 proběhla beseda studentů 3. ročníků s paní Věrou Sosnarovou.

      Paní Sosnarová, narozená v roce 1935, je česká občanka, která byla ve věku 14 let spolu se svou matkou a devítiletou sestrou Naďou po skončení 2. světové války odvlečena sovětskou tajnou policií NKVD do ruského pracovního tábora na Sibiři. A to proto, že jejich maminka byla Ruska, která po roce 1922 odešla s československými legionáři před ruskou občanskou válkou do nově vzniklého Československa. V pracovních táborech, dolech, kolchozech strávily celkem 19 let (od konce roku 1945 do léta 1964).

      O jejích osudech vypráví kniha Krvavé jahody.

      Do galerie Krvavé jahody byly přidány fotografie.