• První místo v soutěži školních kolektivů „Věda je zábava“

     • Dvanácté setkání mladých přírodovědců na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci bylo dokladem toho, že žáci základních a středních škol mají o přírodní vědy zájem. Z našeho Gymnázia Šternberk se ho zúčastnilo osm žáků třídy III. A, jmenovitě Eliška Brázdová, Helena Dospivová, Adéla Frömelová, Matěj Morávek, Valentýna Neplechová, Markéta Stužková, Kateřina Segéňová a Natálie Veresková. Jejich úkolem na tomto setkání bylo prezentovat a obhájit svou práci „Cukr – nakopne vás, doslova?“. A podařilo se jim to na jedničku. Získali se svou prací 1.místo a velmi kladné hodnocení poroty.

      Práce se zabývá problematikou cukrů. Věnuje se nejen jejich významu a funkci v lidském organismu, ale také jejich škodlivosti spojené se zdravotním rizikem.

      Nejprve se zaměřuje na biologické a chemické hledisko cukrů, jejich klasifikaci, metabolismus a výrobu. Další část osvětluje účinky a složení různých energetických přípravků a stimulantů, srovnává jejich energetické hodnoty s potravinovými výrobky.

      V následujících kapitolách shrnuje výstupy z exkurzí. Studenti nejprve navštívili Psychiatrickou léčebnu ve Šternberku, kde získali mimo jiné i jídelníček pacientky s diagnózou mentální anorexie. Druhým cílem bylo Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Šternberk, kde mohli sledovat „cestu“ krevního vzorku a moči fiktivního pacienta se jménem Ing. Pokus Pokusník. U tohoto pacienta měl lékař podezření na cukrovku.

      Součástí práce jsou také na Katedře analytické chemie Univerzity Palackého v Olomouci provedené praktické úlohy související s problematikou cukrů, jako polarimetrie a důkazové reakce na přítomnost sacharidů.

      Jednotlivé kapitoly práce jsou doplněny fotkami a počítačovými výstupy.

      Výše uvedeným studentům děkuji za příjemně strávený čas během schůzek našeho přírodovědného kroužku a  poctivý přístup k práci.

      Renata Janošíková, vedoucí práce

      Do galerie Věda je zábava byly přidány fotografie.

     • 4. MÍSTO V CELOSTÁTNÍM KOLE !!!

     • V pondělí 14. 5. 2018 se na Francouzském institutu v Praze konalo celostátní kolo – olympiáda ve francouzském jazyce. Z našeho gymnázia se do něj probojovala žákyně IV. A – Denisa Mentlíková.

      Ta předvedla opravdu vynikající výkon a v konkurenci dalších 13 vítězů krajských kol se neztratila, dokonce vybojovala překrásné 4. místo.

      Denise moc gratulujeme, děkujeme za příkladnou reprezentaci nejen naší školy, ale i celého kraje!

    • Historická exkurze – Pražský hrad
     • Historická exkurze – Pražský hrad

     • V pátek 11. 5. proběhla exkurze seminaristů dějepisu z 3. A a VII. A do Prahy.

      Časně zrána jsme vlakem vyrazili do našeho hlavního města. Malé zpoždění nám na cestě nedokázalo zkazit náladu a s chutí jsme se vydali vstříc památkám. Hlavní náplní dne byla  návštěva reprezentačních místností Hradu a výstava „Labyrintem dějin českých zemí“. Z poutních míst historiků došlo na Václavské náměstí, památník „Poděkování za osvobození Rudé armádě“, Národní divadlo, Národní muzeum, budovu ministerstva zahraničí – Černínský palác a další. Program byl nabitý a díky výkladu profesorek i poučný. Hlavním cílem tohoto výjezdu bylo oslavit sté výročí založení ČSR a připomenout si, nač jsme jako Češi hrdí. V našich očích exkurze oboje splnila.

      VII .A a 3. A děkují!

    • Třetí místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti za práci o cukrovce
     • Třetí místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti za práci o cukrovce

     • Student maturitního ročníku Ladislav Pospíšil uspěl se svou prací "Edukační materiál pro nové mladistvé pacienty s onemocněním diabetes mellitus 1.typu" i v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, kde 9.5.2018 získal krásné 3.místo. Více informací o jeho práci, ve které se pokusil shrnout rady a informace o onemocnění cukrovkou novému mladému pacientovi, je možné najít zde na webu školy. 

      Mgr.Lenka Metlíková 

    • Další úspěch angličtinářů
     • Další úspěch angličtinářů

     • V měsíci dubnu úspěšně složili mezinárodně uznávanou zkoušku FCE (úroveň B2) další studenti naší školy. Tento certifikát potvrzuje nejen jejich výbornou znalost angličtiny, ale je i výhodou u přijímacího řízení na SŠ a VŠ, při hledání zaměstnání a je podmínkou pro studium na zahraničních školách. Tentokrát naše gratulace putují k M. Maléřovi, L. Pospíšilovi, J. Raisingerovi, K. Smyčkovi a J. Frýbovi. 

     • ZÁJEZD DO FRANCIE

     • Ve dnech 22. 4. až 27. 4. jsme se vydali ( 50 studentů našeho gymnázia) na poznávací pobyt do Francie, konkrétně do Normandie a Bretaně.

      Vyrazili jsme časně ráno a na konci dne jsme dojeli do Paříže, kde jsme se v nočních hodinách ubytovali v hotelu typu F1.

      Následující den bylo naší první zastávkou malebné městečko Giverny, kde žil a tvořil slavný „Otec impresionismu“, Claude Monet. Po navštívení jeho domu a přilehlých zahrad jsme se odebrali na zříceninu hradu Gaillard, jejž nechal postavit Richard Lví srdce. Poté jsme zamířili do rozvalin opatství Jumieges a nakonec navštívili lázeňské město Étretat i Alabastrové pobřeží.

      Dalšího dne jsme nakrátko zastavili v přístavu Honfleur a pokračovali do Bayeux. V místním muzeu nám představili unikátní 70metrovou tapisérii z 11. století, která pojednávala o nástupu Viléma Dobyvatele na anglický trůn. Následovala návštěva prvního výsadkáři osvobozeného městečka Sainte-Mere-Église s interaktivním muzeem umožňujícím prožít Den D a operaci Overlord. V Coleville-sur-Mer jsme se podívali na americký hřbitov a památník věnovaný spojeneckým vojákům padlým při vylodění v Normandii. Noc jsme strávili v Caen, kde jsme si následujícího dne měli možnost prohlédnout pevnost Viléma Dobyvatele nebo mužský klášter, v němž je Vilém i pochován. Naší další destinací byl středověky klášter Mont Saint-Michel, jehož zvláštností je např. to, že se na něj suchou nohou dá dostat pouze za odlivu a je to druhá nejnavštěvovanější památka ve Francii.

      Plni zážitků jsme se přesunuli do pirátského městečka Saint-Malo, kde jsme obdivovali krásy Smaragdového pobřeží. Poslední den jsme začali v Carnaku studováním megalitů,  poté jsme se vydali na poloostrov Quiberon, kde jsme  využili rozchodu k procházce po pláži.

      Po příjezdu do Le Mans na nás čekala poslední noc strávená ve Francii.

      Ráno 27. 4.  vyrážíme zpátky do Šternberka a domů se dostáváme až v brzkých ranních hodinách následujícího dne, avšak plni nenahraditelných zážitků a skvělých vzpomínek.

      Můžeme říct, že to byla velmi inspirující zkušenost, kterou bychom si rádi zopakovali.

       

                                                                                                                 Studenti Gymnázia Šternberk

                                                                                                                ( Segéňová, Veresková, Brázdová) 

       

      Do galerie Francie byly přidány fotografie.

     • Angličtina hrou

     • aneb jak se dá hravou formou zvládnout téma food/jídlo v hodinách AJ v primě. Někteří připravovali a poté konzumovali chutné saláty, jiný hráli pohádku o lakomé ženě, chytrém tulákovi a kamenné polévce.

      Zah. Zar.
       

      Do galerie Angličtina hrou byly přidány fotografie.

     • Druhé místo v okresním kole SOČ za práci o onemocnění diabetes mellitus I.typu

     • Pro člověka je jistě vždy nepříjemné, když se u lékaře dozví o tom, že mu byla diagnostikovaná vážná nemoc. Jedná - li se o onemocnění dítěte, jsou zaskočeni i jeho rodiče, zvlášť pokud jsou laici. Student maturitního ročníku Ladislav Pospíšil v rámci soutěže Středoškolská odborná činnost zpracoval "Edukační materiál pro nové mladistvé pacienty s onemocněním diabetes mellitus 1.typu", ve kterém se pokusil shrnout informace o onemocnění cukrovkou novému mladému pacientovi, který si často v počátku své léčby nedokáže představit, co ho bude čekat. S touto prací získal v okresním kole SOČ 2.místo a postupuje do krajského kola. Součástí práce je i Příručka nového diabetika, ve které jsou stručné a přehledné informace o tom, co diabetes na počátku obnáší a jaké důsledky má pro budoucí život pacienta. Součástí příručky je i QR kód a odkaz na online verzi celé práce, která může sloužit jako prvotní zdroj informací o této nemoci.

      Mgr.Lenka Metlíková

      Do galerie Druhé místo v okresním kole SOČ za práci o onemocnění diabetes mellitus I.typu byly přidány fotografie.

     • Krvavé jahody

     • V pátek 27. dubna 2018 proběhla beseda studentů 3. ročníků s paní Věrou Sosnarovou.

      Paní Sosnarová, narozená v roce 1935, je česká občanka, která byla ve věku 14 let spolu se svou matkou a devítiletou sestrou Naďou po skončení 2. světové války odvlečena sovětskou tajnou policií NKVD do ruského pracovního tábora na Sibiři. A to proto, že jejich maminka byla Ruska, která po roce 1922 odešla s československými legionáři před ruskou občanskou válkou do nově vzniklého Československa. V pracovních táborech, dolech, kolchozech strávily celkem 19 let (od konce roku 1945 do léta 1964).

      O jejích osudech vypráví kniha Krvavé jahody.

      Do galerie Krvavé jahody byly přidány fotografie.

    • STUDENTI  NIŽŠÍHO GYMNÁZIA SE VZDĚLÁVALI V OBLASTI ÚSTNÍ HYGIENY
     • STUDENTI NIŽŠÍHO GYMNÁZIA SE VZDĚLÁVALI V OBLASTI ÚSTNÍ HYGIENY

     • Zajímavou přednášku s názvem „Péče o chrup“ si mohli studenti našeho gymnázia vyslechnout dne 18. 4. 2018 přímo v prostorách naší školy.

      Základní techniku čistění zubů jim předvedli studenti LF oboru Zubního lékařství z Olomouce.

      Platí pravidlo: „ Na čistém zubu, nikdy zubní kaz nevznikne“, a proto je třeba se základní návyky naučit co nejdříve.

      Studenti se mimo jiné dozvěděli, že dítě, které má dobře vyvinutou motoriku ruky, žádný elektrický zubní kartáček nepotřebuje, protože čistění zubů zvládne samo. Pro kontrolu čistění zubů existuje speciální indikátor (modrá kapalina), který obarví zubní plak a zvýrazní nám tak nesprávně vyčištěná místa. Pozor, tuto kapalinu mohou používat jen děti, které ví, že ji nesmí polykat.

      Světlana Bergerová, PK Biologie

      Do galerie STUDENTI NIŽŠÍHO GYMNÁZIA SE VZDĚLÁVALI V OBLASTI ÚSTNÍ HYGIENY byly přidány fotografie.

     • Celostátní kolo ZO- Přírodovědecká fakulta UK Praha

     • Ve dnech 23. a 24. dubna proběhlo v Praze celostátní kolo zeměpisné olympiády nejstarší a nejprestižnější kategorie D. Sešli se zde opravdu ti nejlepší mladí geografové z celé republiky. Mezi účastníky nechyběl ani zástupce Gymnázia Šternberk Kryštof Smyčka. Už jeho výkon z krajského kola naznačil, že má rozhodně šanci na skvělé umístění i v kole celorepublikovém.

      Soutěž probíhala celé 2 dny, organizátoři přichystali soutěžícím extrémně náročné úkoly. První den se pracovalo až do večera v terénu u obce Jílové u Prahy, kde jednotlivci i týmy řešili otázky fyzické i sociální geografie, zakreslovali objekty do map a zjišťovali jejich funkce v rámci obce. Druhý den je čekaly úkoly písemné- test, práce s atlasem, praktická část- projekt- a vše završil multimediální test. Po něm byla na všech vidět obrovská úleva a čekalo se na slavnostní vyhlášení výsledků.

      A jak celá soutěž skončila?

      Kryštof Smyčka, pro kterého to byla poslední zeměpisná olympiáda, prokázal přehled, faktické znalosti, výborný úsudek a zvládl i práci v terénu.

      Podtrženo, sečteno..Kryštof obsadil celkové 5. místo mezi všemi středoškoláky z celé ČR!!! Zcela zaslouženě mu patří obrovská gratulace a poděkování za reprezentaci Gymnázia Šternberk na půdě Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

      Článek na Novinkách

      pk zeměpis

      Do galerie Celostátní kolo ZO- Přírodovědecká fakulta UK Praha byly přidány fotografie.

     • Zlatý list

     • V místním kole přírodovědné soutěže Zlatý list, která se konala 10.4.2018 ve šternberském parku za účasti žáků gymnázia a základních škol našeho města a okolních obcí, naši studenti získali v kategorii M  druhé a třetí místo.  V kategorii S jsme dokonce obsadili všechny tři stupně vítězů.

      Blahopřejeme!

       

      Výsledky:

      Kategorie M

      2. Fiala M.,Sadílek J., Venusová A. (I.A)

      3. Smyčka P., Procházka J., Metlík J. (I.A)


      Kategorie S
      1. Metlík Š, Patka J., Ševčík J. (IV.A)
      2. Černocký J., Černý M., Stuchlík D. (III.A)
      3. Juřáková K., Čechová A., Karlík J. (IV.A)

    • Úspěch studentů NG v matematické olympiádě
     • Úspěch studentů NG v matematické olympiádě

     • Ze školního kola matematické olympiády postoupili do okresního kola z III.A Matěj Morávek, ze II.A Pavlína Grossová, Adam Belej a Adam Nuc a z I.A Jáchym Procházka, Nela Šubová, Eliška Chládková a Prokop Smyčka. V Olomouci na ZŠ Stupkova se konalo okresní kolo v úterý 17.4.2018 a nyní už známe výsledky!! Vynikající úspěch si svým výkonem zajistil Matěj Morávek, který ve své kategorii Z8 byl „stříbrný“. Výborné jsou i výsledky Adama Nuce (5. místo), Pavlíny Grossové (6. místo) a Adama Beleje (8. místo) – všichni se stali úspěšnými řešiteli v kategorii Z7. V nejmladší kategorii Z6 se na 20. místě stal i Prokop Smyčka úspěšným řešitelem. Podrobnosti najdete ve výsledkové listině. Gratulujeme a přejeme další úspěchy i v příštích ročnících matematických soutěží! 

      Výsledková listina

     • Fotbalový turnaj vyhrála třída 4.A – 2. část

     • Dne 12.4.218 se konala druhá část mezitřídního fotbalového turnaje, která se uskutečnila na naší sportovní hale. Celkovým vítězem až po penaltovém rozstřelu se stala třída 4.A, druhá skončila třída VIII.A a třetí místo obsadila VII.A. Vítězům gratulujeme a zúčastněním děkujeme za účast.

      Podívejte se na fotečky z turnaje

      Do galerie Fotbalový turnaj vyhrála třída 4.A – 2. část byly přidány fotografie.

     • Ocenění Města Šternberk za přínos v oblasti školství a ocenění Pedagog Olomouckého kraje

     • Ocenění Města Šternberk za přínos v oblasti školství 

      V závěru měsíce března jsou již tradičně oceňováni nejlepší pedagogové základních a středních škol.

      Při příležitosti Dne učitelů ocenilo Město Šternberk zástupce ředitelky Gymnázia Šternberk Mgr. Jaroslava Zavadila.

      Mgr. Zavadil pracuje na Gymnáziu Šternberk již 13 let, z toho 10 let jako zástupce ředitelky. Během své pedagogické kariéry vyučoval především matematiku a informatiku a to jak na základní škole, tak na gymnáziu. Jeho velkou životní vášní je právě informatika a předměty s ní spojené. Rád zavádí nové technologie na gymnáziu, které usnadňují fungování školy. Svým nebezpečným nadšením se snaží strhnout nejen studenty, ale také pedagogy, kteří s těmito technologiemi nemají vždy tak harmonický vztah. Je také pravou rukou ředitelce školy, bez jeho schopností by gymnázium jen obtížně zvládalo přijímací zkoušky, maturity či různá testování studentů.

      Jeho životem však není pouze technika. Před pár lety podpořil založení školního studentského časopisu, který může směle konkurovat nejlepším celostátním titulům.

      Svým neutuchajícím elánem, rychlostí a dobrou náladou ovlivňuje kolegy i studenty.

       

      Pedagog Olomouckého kraje

      Další významnou akcí bylo ocenění Pedagog Olomouckého kraje, které získal náš kolega Mgr. Petr Papica.

      Mgr. Papica  pracuje na Gymnáziu Šternberk již 20 let.

      Vždy patřil a patří k významným osobnostem školy, které se své práci vždy věnovali vysoko nad rámec povinností. Svým nadšením a zapálením pro věc ovlivnil generace studentů, kteří si volili výtvarný obor vysoké školy nebo architekturu. V rámci své práce se studentům věnuje nejen ve výuce, ale také v rámci výtvarného či divadelního kroužku, léta spoluorganizuje aktivity v rámci projektu Erasmus Plus zejména v oblasti výtvarné, fotografické či dramatické. Svůj volný čas rovněž věnuje mladým florbalistům, které trénuje.

      Pro nás, pro všechny jeho kolegy, je Petr obětavým, čestným a především milým kolegou.

      Do galerie Ocenění byly přidány fotografie.

     • Úspěch v soutěži ARS POETICA - Puškinův památník

     • Dne 5.4.2018 se uskutečnilo na OA (Obchodní Akademii) v Mohelnici krajské kolo soutěže ARS POETICA-Puškinův památník. Letos naši školu reprezentovaly 3 skupiny, které byly ve velké konkurenci škol celého kraje oceněny.

      2. místo za hudební vystoupení : Veronika Vaníčková, Anežka Čechová a Barbora Nesládková z 1.A

      2. místo (první nebylo uděleno) za dramatizaci ruské pohádky studenti 2.A: Anna Bartoňková, Natálie Červinková, Ellen Doláková, Anežka Karlíková, Antonín Koryťák, Eliška Lounová, Lucie Malinová, Jakub Stráněl, Tadeáš Tašek a Barbora Vinohradníková

      2. místo za pásmo ruských hádanek žáci sekundy: František Bouzek, Anna Doležalová, Pavlína Grossová, Soňa Grossová, Ondřej Komárek, Karolína Neumannová, Tomáš Pekař, Stella Pospíšilová a Hana Tomášková.

      Do galerie ARS POETICA-Puškinův památník byly přidány fotografie.

     • Mezitřídní fotbalový turnaj

     • Dnes 5.4.2018 se naší sportovní hale uskutečnila první část mezitřídního fotbalového turnaje, který se pravidelně koná v této době, tentokrát pod organizační záštitou třídy VII.A. Do turnaje se zapojila většina tříd vyššího gymnázia. Po tuhých bojích se do další části turnaje, která se uskuteční příští čtvrtek od 13.45 na sportovní hale, probojovala 3 nejúspěšnější družstva.

      Do galerie Mezitřídní fotbalový turnaj byly přidány fotografie.

      PK TV