• Krajské kolo zeměpisné olympiády Gymnázium Šternberk má dalšího zástupce v celostátním kole olympiád!
     • Krajské kolo zeměpisné olympiády Gymnázium Šternberk má dalšího zástupce v celostátním kole olympiád!

     • Dne 28.3. se v Olomouci na Gymnáziu Hejčín a v Prostějově konala krajská kola zeměpisné olympiády. Účast si z naší školy zajistili František Světnický (IV.A)- kat. C a Kryštof Smyčka (VIII.A)- kat. D.

      Oba předvedli perfektní výkony a skvěle reprezentovali naši školu. F. Světnický skončil s minimálním bodovým odstupem na krásném 5. místě a Kryštof Smyčka doslova uhranul svým výkonem porotu a s desetibodovým náskokem svoji kategorii vyhrál. Toto vítězství mu zajistilo účast v celostátním kole v Praze, které proběhne ve dnech 23.-24.4. pod záštitou Přírodovědecké fakulty UK.

      Oběma nadějným zeměpiscům blahopřejeme a Kryštofovi přejeme hodně úspěchů v celostátním kole.

      Kluci, díky za reprezentaci Gymnázia Šternberk.

      pk zeměpis

      Dne 28.3. se v Olomouci na Gymnáziu Hejčín a v Prostějově konala krajská kola zeměpisné olympiády. Účast si z naší školy zajistili František Světnický (IV.A)- kat. C a Kryštof Smyčka (VIII.A)- kat. D.

      Oba předvedli perfektní výkony a skvěle reprezentovali naši školu. F. Světnický skončil s minimálním bodovým odstupem na krásném 5. místě a Kryštof Smyčka doslova uhranul svým výkonem porotu a s desetibodovým náskokem svoji kategorii vyhrál. Toto vítězství mu zajistilo účast v celostátním kole v Praze, které proběhne ve dnech 23.-24.4. pod záštitou Přírodovědecké fakulty UK.

      Oběma nadějným zeměpiscům blahopřejeme a Kryštofovi přejeme hodně úspěchů v celostátním kole.

      Kluci, díky za reprezentaci Gymnázia Šternberk.

      pk zeměpis

       

    • Velikonoční turnaj ve florbalu základní škol
     • Velikonoční turnaj ve florbalu základní škol

     • Dnes 27.3.2018 se naše florbalové družstvo zúčastnilo již tradičního velikonočního turnaje ve florbalu ZŠ, který se uskutečnil na ZŠ Dr. Hrubého Šternberk. Náš tým odvedl kvalitní výkony a po prohrách se ZŠ Svobody 1-5,  ZŠ Dr. Hrubého A 3-0, ZŠ Svatoplukova 2-1 a výhře nad ZŠ Dr. Hrubého B 6-1 obsadil konečné 4. místo v turnaji. Musím konstatovat, že na lepším umístění se podílela řada neproměněných gólových situací v každém zápase.  Děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy.

      PK TV 

    • Úspěch v krajském kole olympiády z AJ
     • Úspěch v krajském kole olympiády z AJ

     • Denisa Mentlíková ze třídy IV.A vybojovala v silné konkurenci krásné čtvrté místo v krajském kole olympiády z anglického jazyka. Soutěž proběhla v pondělí dne 26.3.2018 na DDM v Olomouci.  Denise srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

      PK AJ

     • Projektový den - Lidé a svět (22.3.2018)

     • Tak byl pojmenován projektový den na našem gymnáziu, který se stal takřka již tradicí  a jehož termín většinou bývá spojen s příchodem jara. Bylo tomu tak i letos, a to ve čtvrtek 22. března. Jak název napovídá, téma projektového dne bylo opět velmi široké – Lidé a svět. O tom svědčí i počet dílen, který letos vyšplhal až na 24. A s tímto vysokým  číslem jde ruku v ruce i rozmanitost nabídnutých dílen, ze kterých si studenti mohli vybírat ( jen namátkou – Výroba mýdel a voňavých esencí,Jak vzniká hudba, Šumění andělských křídel, KLOVEC, TATRČEK, ZÁSTĚRKA aneb Domluvíme se po myslivecku?, Šperky a drahé kameny (workshop nejen pro ženy, Jak dobře mluví Šternberk anglicky?) a mnoho dalších.

      Chodbami zaznívaly nejrůznější zvuky, nesly se různé vůně a esence, byly slyšet hlasy studentů, pracujících nad danými úkoly a pokusy.

      Učitelům nezbývá než doufat, že si studenti tento den užili a možná že si i odnesli něco nad rámec probíraného učiva. Ostatně i učitelé si určitě rádi zpestřili příchod jara poněkud jinou výukou…

      Do galerie Projektový den - Lidé a svět (22.3.2018) byly přidány fotografie.

     • DALŠÍ ÚSPĚCH FRANCOUZŠTINÁŘŮ

     • Dne 21. 3. 2018 se na DDM v Olomouci konalo krajské kolo olympiády z francouzského jazyka.

      Do této náročné soutěže byly z našeho gymnázia vyslány : Denisa Mentlíková ze třídy IV. A ( v kategorii A1), v kategorii vyšší ( B2) Kristina Pimerová ze třídy VI. A.

      Obě naše studentky předvedly vynikající výkony a umístily se na stupních vítězů.
      Kristina Pimerová obsadila 3. místo, Denisa Mentlíková svou kategorii dokonce vyhrála a postupuje tak do celostátního kola. To se uskuteční 14. května na Francouzském institutu v Praze.

      Oběma studentkám blahopřejeme a Denise budeme přát mnoho úspěchů v celorepublikovém kole.

     • Atletický přebor šternberských škol

     • Dne 16.3.2018 se uskutečnil atletický přebor šternberských škol jako první nominační soutěž na setkání partnerských měst na Slovensku. Naše děvčata se opět neztratila a vybojovala v běhu na 60m 2. místo Kristýna  Krejčířová, ve skoku do dálky 2. místo opět Kristýna Krejčířová a ve vrhu koulí 3. místo  Karolína Juřáková. Všem děvčatům děkujeme za účast a vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

      PK TV

    • Nové knihy do školní knihovny
     • Nové knihy do školní knihovny

     • Včera konečně dorazily jedny z posledních knih, které jsme mohli do školní knihovny zakoupit z výtěžku z listopadových oslav sv.Martina. Zatím jsou ještě v krabicích, ale příští týden jim přiřadíme kódy, zařadíme do knihovnického katalogu a studenti, vyučující i ostatní zaměstnanci školy si mohou začít půjčovat. Jsou mezi nimi malé, velké, tlusté, tenké, ale hlavně jsou všechny krásně voňavé!

      Děkujeme všem studentům, rodičům, prarodičům a rodinným příslušníkům, kolegům, hostům a návštěvníkům, prostě všem, kteří nás při oslavách jakkoliv podpořili - díky vám jsme mohli doplnit fond o knihy v hodnotě 20 000 Kč. Vaší podpory si velice vážíme.

      Do galerie Nové knihy do školní knihovny byly přidány fotografie.

     • Matematický klokan 2018 - školní kolo (16.3.2018)

     • V pátek 16. 3. 2018 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Matematického KLOKANA. Soutěže se zúčastnili žáci všech ročníků a účast byla velmi vysoká, protože to bylo přibližně 198 studentů! Všichni přišli, aby pomocí svých dovedností změřili síly s ostatními žáky z celého světa.

      Do galerie Matematický klokan 2018 (16.3.2018) byly přidány fotografie.

    • 2.místo v okrskovém kole v basketbalu
     • 2.místo v okrskovém kole v basketbalu

     • Ve středu 14.3. se chlapci třídy IV.A zúčastnili okrskového kola v basketbalu, které se konalo na ZŠ Hrubého. Obsadili pěkné 2. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

      Fotogalerie

      PK TV

    • ÚSPĚCH V KRAJSKÉM KOLE OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE
     • ÚSPĚCH V KRAJSKÉM KOLE OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE

     • Dne 28.2.2018 se studentky našeho gymnázia zúčastnily Krajského kola olympiády v německém jazyce – kategorie III.B (je určena žákům, kteří mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo jazykovou výuku). Soutěž se skládala z poslechu, lexikálního cvičení a mluvené části (s rodilým mluvčím). Obě dívky zabodovaly a obsadily 3. místo – Ana Maria Marcheva (3.A) a 1. místo – Kristina Pimerová (VI.A).

      Blahopřejeme!!

     • Okresní kolo Chemické olympiády kat.D

     • V pátek 2.3.2018 se na Gymnáziu Šternberk konalo okresní kolo 54.ročníku Chemické olympiády kategorie D. Letošní ročník byl zaměřen na reakce kovů. V praktické části soutěžící čekala úloha z oblasti kolorimetrie.

    • Erasmus+ Saint Amand
     • Erasmus+ Saint Amand

     • Ve dnech 17.2. – 24.2. 2018 vyjela čtveřice děvčat z V. A a dva pedagogové z našeho gymnázia do St. Amand les Eaux ve Francii, aby zde pracovali na projektu Erasmus+. Společně s vrstevníky z pěti evropských zemí (Francie, Nizozemí, Belgie, Lucemburska a Německa) se zabývali tématem energie a její udržitelnosti v budoucím životě Evropy. Studenti měli za úkol provádět různé laboratorní experimenty, navštívili vědecké centrum v Lille, debatovali na téma solárních panelů a generátorů, dělali rozhovory a vytvářeli prezentace. Většina komunikace probíhala v angličtině, ale studenti se mohli zdokonalit i ve francouzštině či němčině. Kromě znalostí v oblasti fyziky byla přínosem zkušenost s prací v sehraném týmu vrstevníků a zjištění, jak důležité je v dnešní době mluvit několika světovými jazyky. Téměř čtyřiadvacetihodinová cesta do Francie byla sice pro náš tým velmi náročná a vyčerpávající, ale nakonec jsme vše zvládli na jedničku s typickým českým humorem. Hostitelské rodiny si pochvalovaly otevřenost a komunikativnost našich děvčat, což nás jako pedagogy velice potěšilo.

      Do galerie Erasmus+ Francie byly přidány fotografie.

     • Další úspěch našich angličtinářů!

     • V pátek dne 23.2. 2018 se na DDM v Olomouci uskutečnilo okresního kolo olympiády z AJ.  Jakub Metlík ze třídy I.A se ve své kategorii IB umístil  na krásném 3.místě. Denisa Mentlíková ze třídy IV.A vybojovala nádherné 2.místo v kategorii IIB a postupuje do kola krajského.

      Oběma blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

      PK AJ

     • NAŠI STUDENTI OPAKOVANĚ DARUJÍ KREV- NEJSOU ŽÁDNÉ NULY, DARUJÍ TŘEBA AB+

     • Dárcovství krve je především dar morální. Není ohodnocen finančně a má to dobrý důvod. Každý dárce, který není motivován penězi, nemá důvod zatajovat informace o svém zdravotním stavu nebo rizikovém způsobu života. Ohrožení příjemce se tak výrazně snižuje.

      Dne 15. 2. 2018 se pro bezplatné darování krve rozhodlo 12 studentů našeho gymnázia.

      Na všechny čekala v první řadě registrace, pak malé píchnutí kvůli vzorku krve, krátké vyšetření lékařem a potom jen pár minut na lůžku při samotném odběru.

      Pro tentokrát poděkování za tento čin patří studentům:

      Beátě Puškarové, Jiřímu Ludwigovi, Vítu Czabeovi, Michalu Dojčárovi, Jiřímu Bezuchovi, Miroslavu Maléřovi, Nadě Vašíčkové, Martinu Keňovi, Lucii Markové, Aničce Vrtalové, Kateřině Vašutové a Valerii Krennbauerové.

      Všem studentům přejeme zdraví a odvahu pro další odběr.

      Světlana Bergerová

      Koordinátor akce

      Transfuzní oddělení Olomouc - 15. 2. 2018.  Více fotografií...

     • Biologická olympiáda - školní kolo

     • Předávání diplomů za školní kolo biologické olympiády všech kategorií

    • Testy nanečisto
     • Testy nanečisto

     • Dnes, 19.2.2018, byly odeslány na e-maily uvedené při registraci výsledky letošních "testů nanečisto".Věříme, že Vám tato zkušenost pomůže při překonání trémy a nervozity při skutečných zkouškách.zadání testů s klíče na řešení najdete na stránkách Cermatu:http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-2018-ctyrlete-obory-a-nastavbova-stuida-1404035480.html Přejeme hodně úspěchů u přijímacích zkoušek a těšíme se na shledanouZa organizátory testůMgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky gymnázia