• Biologická olympiáda tentokrát prezenčně
     • Biologická olympiáda tentokrát prezenčně

     • Aktualizace 8. 3. 2022

      V 56. ročníku biologické olympiády se naši studenti věnovali problematice, jak živé organismy přečkávají zimu.

      Soustředili se nejen na „naši běžnou zimu“, ale zabrousili i do krajin chladnějších, dokonce až do doby ledové. Nové informace jim poskytly jasné vysvětlení, proč u nás nastává zima, čím se vyznačuje a jaká úskalí pro živé organismy přináší.

      V letošním roce soutěžilo v kategorii D 12 studentů primy a sekundy.

      Všichni odvedli náročnou práci s  pěknými výsledky:kategorie Akategorie Bkategorie C  a  kategorie D, .

      Všem studentům děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

      Světlana Bergerová

    • Úřední hodiny pro odevzdávání přihlášek ke studiu
     • Úřední hodiny pro odevzdávání přihlášek ke studiu

     • Termín odevzdání přihlášek je do 1. března 2022

      Provozní doba v kanceláři je stanovena takto:

      Pondělí - čtvrtek : 7:00 - 15:00
      Pátek : 7:00 - 12:00
      (jiný čas po telefonické dohodě - 585 094 101)

      Provoz kanceláře v době jarních prázdnin:
      Pondělí - středa (21. - 23. 2. 2022): 7:00 - 13:00
      čtvrtek a pátek (24., 25. 2. 2022) škola mimo provoz.
      Přihlášku ke studiu lze podat nejpozději  1. 3. 2022

      Přihlášku lze zaslat také poštou (doporučeně), doporučujeme ověřit její doručení na Sledování zásilek, případně ověřit telefonicky ve škole na číslech: 585 094 101 nebo 702 086 975.

    • Školní kolo olympiády z AJ
     • Školní kolo olympiády z AJ

     • V únoru se na našem gymnáziu konalo školní kolo olympiády z AJ. Ti nejlepší z jednotlivých kategorií nás v měsíci březnu jedou reprezentovat na okresní kola, která proběhnou na DDM v Olomouci. Jsou to:

      Pala Daniel, II.A

      Šafránková Kristýna, IV.A

      Buxbaum David, 3.A

      Segéňová Kateřina, VII.A

      Postupujícím přejeme hodně úspěchů a samozřejmě děkujeme všem, kteří se v hojném počtu školního kola zúčastnili.

       

      PK AJ

    • Úspěch našich recitátorů
     • Úspěch našich recitátorů

     • Ve středu 16. 2. 2022 se v Domě dětí a mládeže ve Šternberku konalo místní kolo recitační soutěže pro žáky základních škol a nižších tříd osmiletého gymnázia. Naši školu vzorně reprezentovali 4 žáci, z nichž tři obsadili první místa.

      V kategorii žáků ze 6. a 7. tříd Julie Buchtová z II. A s básní Daniely Fisherové Skladatelův den byla skutečně nejvýraznějším recitátorem ve své kategorii a získala právem 1. místo.

      Johana Matoušková z tercie s přednesem prozaického textu  Davida Williamse Mladý milionář, který si sama funkčně a smysluplně upravila, rovněž zaujala jako nejlepší interpretace v kategorii pro žáky 8. a 9. tříd.

      Matěk Kropáček, také z tercie,  měl připravenou vtipnou pohádku od Jana Wericha složenou pouze z jednoslabičných slov a i on porotu přednesem natolik zaujal, že obsadil 2. místo.

      Všem blahopřejeme a máme  z nich radost, neboť dokázali, že i dnes je poezie stále živá.

       

      PK českého jazyka, literatury a slohu

    • Přednášky o jedovatých rostlinách a vývoji a syntéze léčiv
     • Přednášky o jedovatých rostlinách a vývoji a syntéze léčiv

     • V rámci projektu IROP a spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc jsme pro studenty seminářů biologie a chemie připravili přednášky univerzitních odborníků. PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D. z katedry botaniky v přednášce Jedovaté a nebezpečné rostliny studenty seznámil se zástupci našich jedovatých rostlin a jejich účinky na zdraví člověka. RNDr. Lucie Brulíková, PhD. z katedry organické chemie ve své přednášce Organická chemie v procesu vývoje léčiv hovořila o výzkumu a vývoji léčiv, významných farmaceutických objevech a mechanismech chemických reakcí.

    • SKVĚLÝ VÝSLEDEK!!!
     • SKVĚLÝ VÝSLEDEK!!!

     • Blahopřejeme Petru Kubalíkovi ze třídy VII.A ke skvělému výsledku v letošním již VI. ročníku Ekonomické olympiády. Stejně jako v loňském roce se mu i letos podařilo v obrovské konkurenci postoupit z celkového počtu 21 400 studentů ze 417 škol z celé ČR mezi padesát nejúspěšnějších, kteří se v červnu  zúčastní celostátního finále přímo v ČNB, která nad soutěží převzala hlavní patronát.  V krajské kole se Petr umístil na 1. místě a mezi všemi postupujícími ve všech krajích na krásném 7. místě.

        Na naší škole se školního kola zúčastnilo 168 studentů VG. Gratulaci si zaslouží i další čtyři studenti, kterým se podařilo ve velké konkurenci  postoupit a reprezentovat školu v krajském kole. Byli to Pavel Kubala a Ela Labiková z VI.A, David Buxbaum z 3.A a Lucie Zappeová z VII.A.

    • Nebojme se myslet
     • Nebojme se myslet

     • a Lada Radmacherová z VIII.A se nejen nebojí, ale dokonce jí to jde skvěle!     

      V prvním kole filozofické soutěže FF UP Olomouc Nebojme se myslet, kterého se zúčastnilo 131 studentů středních škol z celé republiky, se umístila na krásném 9. místě a patří mezi dvacet nejlepších, kteří postupují do národního kola. Blahopřejeme.

    • Chemická exkurze
     • Chemická exkurze

     • Ve čtvrtek 3.2.2022 se studenti semináře chemie ze tříd VII.A a 3.A vydali na exkurzi na katedru analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě prohlídky vědeckého pracoviště seminaristé získali informace o možnostech studia tohoto oboru a dalším uplatnění analytických chemiků v praxi. Hlavní náplní byla laboratorní práce - chelatometrická titrace, při které studenti stanovovali tvrdost vody. Tato úloha byla letos i součásti praktické části Chemické olympiády kategorie C, proto se ke skupině přidaly i dvě soutěžící z V.A a VI.A. Od organizátorů laboratorního cvičení si naši studenti vysloužili velkou pochvalu za šikovnost a zručnost při práci s aparaturami a chemikáliemi. Jistě je bude hřát vědomí, že se mohou směle měřit i se studenty univerzitního bakalářského studia.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Chemická exkurze.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
     kanakova@gymst.cz,
     mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
     zavadil@gymst.cz,
     mobil:702086974
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
     Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
     variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
     https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení