• Úspěch naší studentky
     • Úspěch naší studentky

     • Ve dnech 1.-3.10.2021 se v Ostravě konalo mistrovství republiky ve sportovní gymnastice.

      V kategorii dorostenek se mistryní republiky ve čtyřboji stala naše studentka Johana Valentová z IV.A. Při cvičení na kladině, která u většiny rozhodla o úspěchu či neúspěchu, získala dokonce nejvyšší známku ze všech 33 soutěžících, které se do celostátního kola probojovaly z kvalifikačních krajských přeborů.

    • Exkurze ve šternberském klášteře
     • Exkurze ve šternberském klášteře

     • Dne 21. září 2021 zavítali žáci 3.A. a VII.A. v rámci dějepisného semináře do bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku. Studenty klášterem provedli jejich vlastní spolužáci David Buxbaum a Šimon Smyčka, kteří zde pracovali přes léto. Žáci byli obohaceni nejen o historické informace týkající se našeho kláštera, ale také o hudební ukázku hry na varhany a jiné nástroje.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Exkurze ve šternberském klášteře.

    • Program Průša pro školy
     • Program Průša pro školy

     • 3D tisk zábavnou formou zároveň rozvíjí kreativitu i technické myšlení. V moderním školství je jednou z nejpopulárnějších nových technologií. Pro všechny školy, univerzity a další vzdělávací instituce v září 2020 spustila firma PRUSA program Průša pro školy, který s 3D tiskem pomáhá po technické i didaktické stránce. Do programu se zatím zapojilo více než 800 škol, domů dětí a mládeže, knihoven a dalších podobných institucí napříč celou Českou republikou.
      Podmínkou projektu bylo absolvování školení pro práci s 3D tiskárnou a vytvoření s pomocí této 3D tiskárny se studenty svůj vlastní projekt. I přes komplikace, které přineslo uzavření škol, proběhlo školení našich tří učitelů a mohli jsme podepsat zápůjční smlouvu na 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S. Pokud škola splní všechny podmínky projektu, tiskárna přechází do jejího vlastnictví.
      Díky splnění podmínek projektu patříme od 1. září mezi 400 škol které už získaly 3D tiskárnu v hodnotě 19990,- Kč zdarma.

      PK IVT

    • Organizace prvního školního dne
     • Organizace prvního školního dne

     • Stejně jako Vy se i my těšíme na začátek nového školního roku. Věříme, že bude jiný než rok loňský a budeme se setkávat celých deset měsíců. V následující stručné informaci najdete popis organizace prvního školního dne v souladu s doporučeními metodikou Ministerstva školství.

      Žáci nastupujících prvních ročníků (z deváté třídy to je třída 1. A, z páté třídy třída I (prima) A) se shromáždí v 7:55 na nádvoří školy na označených místech. Třídní učitelé si žáky vyzvednou a odvedou do učeben.

      Ostatní žáci se po příchodu do školy rovnou přesunou do svých kmenových tříd. Nepřezouvají se, nechodí do šaten (šatny budou v provozu od pondělí 13. 9.)

      Po příchodu do tříd proběhne screeningové testování  neinvazivními antigenními testy (samoodběr) - organizují třídní učitelé spolu se svými náhradními třídními učiteli.

      Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dní po poslední dávce), po prodělaném onemocnění covid-19 (180 dní od prvního pozitivního testu) nebo žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

      Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (např. použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole - tj. na rozdíl od negativně testovaných nejen ve společných prostorách, ale i při výuce apod.  - podrobněji viz Soubor opatření MŠMT - klikněte)

      Testování se bude opakovat 6. a 9. den školní docházky. Podrobnější informace dostanou rodiče i žáci ještě formou zprávy v Edupage od paní ředitelky v nejbližších dnech.

      První den budou žáci ve škole první dvě vyučovací hodiny (tj. do 9:30)

      Věříme, že všechna opatření přispějí k tomu, že tento školní rok proběhne tradiční formou prezenční výuky  a přejeme všem jeho klidný a úspěšný průběh.

      Za vedení školy Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky

    • Pedagog Olomouckého kraje
     • Pedagog Olomouckého kraje

     • Naše škola nominovala letos na ocenění Pedagog Olomouckého kraje paní Mgr. Irenu Kotkovou. Nominace našeho pedagoga byla podpořena ze strany výběrové komise složené z členů Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje a ocenění si paní Kotková převzala ve středu 23. června 2021. Upřímně gratulujeme!

      V pondělí 29. 6. 2021paní kolegyně Kotková převzala další ocenění od Olomouckého kraje - 2. místo v kategorii Nejlepší učitel výuky na dálku. Grafulujeme!

    • Celostátní úspěch našich výtvarníků
     • Celostátní úspěch našich výtvarníků

     • V celostátním kole výtvarné části soutěže Evropa ve škole obdrželi Jakub Sedlák (I.A)  a Elenka Nesrstová (2.A) Pamětní list. V konkurenci  škol z celé České republiky, včetně uměleckých, je to velký úspěch.

      Gratulujeme a přejeme hodně radosti z dalšího tvoření.

    • Setkání s rodiči žáků přijatých ke studiu od 1. 9. 2021
     • Setkání s rodiči žáků přijatých ke studiu od 1. 9. 2021

     • Vážení rodiče,

      dovolte, abychom vás pozvali na první třídní schůzky, které se uskuteční dne 24.6.2021 v 16:00 v hlavní budově (vchod od kostela). Součástí schůzek bude vyplnění informací o žákovi (psací potřeby s sebou), vyplnění souhlasů, možnost objednání učebnic a pracovních sešitů, přihláška na dvoudenní seznamovací kurz (příměstský), informace o zvolených jazycích a další. Pokud se nemůžete schůzky zúčastnit, kontaktujte před tímto datem sekretářku školy a přijďte vyplnit požadované formuláře.

      Těšíme se na setkání s vámi

      S pozdravem

      Mgr. Tamara Kaňáková

      ředitelka školy

    • Sobotní výlet členů pěveckého sboru do Prahy
     • Sobotní výlet členů pěveckého sboru do Prahy

     • V sobotu 19. 6. vyrazil pěvecký sbor našeho gymnázia na výlet do Prahy. V Národním muzeu se podívali na výstavu největších českých hudebních skladatelů (výstava největších českých hudebních skladatelů - Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček a Bohuslav Martinů) a pak je čekalo v divadle na Zábradlí představení Hamleti.  Nemůžeme zpívat - zkoušet, a tak jsme jeli na exkurzi 😀

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Sobotní výlet členů pěveckého sboru do Prahy.

    • Ekonomická olympiáda
     • Ekonomická olympiáda

     •    Letošního ročníku Ekonomické olympiády se zúčastnilo celkem 15 552 studentů z 339 škol. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB). Padesát finalistů pak soupeřilo o postup do tzv. superfinále, tzn. nejlepších deset, na které čekala prezentace vylosovaného tématu před odbornou porotou. Letos bohužel online a ne v ústředí  ČNB v Praze, jak tomu bylo v minulých letech.

        Náš student Petr Kubalík z VI.A prošel všemi koly velmi úspěšně a v superfinále – tzn. mezi deseti nejlepšími v republice, obsadil skvělé 5. místo.

      Moc blahopřejeme!

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení